Ersättningsrätt och insolvensrätt

Betänkande 2014/15:CU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2104 om ersättningsrätt, insolvensrätt och utsökningsrätt. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om obligatorisk hemförsäkring, personförsäkring, oberoende organ för bedömning av personskador, ersättning från Trafikverket till lokförare, ideellt skadestånd, ränta på skadestånd med anledning av brott, avhysning och särskild handräckning samt företagsrekonstruktion.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-02-10
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-18
Reservationer: 2
Betänkande 2014/15:CU9

Alla beredningar i utskottet

2015-02-10

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2104 om ersättningsrätt, insolvensrätt och utsökningsrätt. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om obligatorisk hemförsäkring, personförsäkring, oberoende organ för bedömning av personskador, ersättning från Trafikverket till lokförare, ideellt skadestånd, ränta på skadestånd med anledning av brott, avhysning och särskild handräckning samt företagsrekonstruktion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-03-25
Debatt i kammaren: 2015-03-26
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:CU9, Ersättningsrätt och insolvensrätt

Debatt om förslag 2014/15:CU9

Webb-tv: Ersättningsrätt och insolvensrätt

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-08
Förslagspunkter: 8, Acklamationer: 7, Voteringar: 1

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Obligatorisk hemförsäkring

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  2. Personförsäkring

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  3. Oberoende organ för bedömning av personskador

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  4. Ersättning från Trafikverket till lokförare

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  5. Ideellt skadestånd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  6. Ränta på skadestånd med anledning av brott

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  7. Avhysning och särskild handräckning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2,

   2014/15:292 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (M) och

   2014/15:1632 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (M).
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M08004
   SD00409
   MP22003
   C19003
   V20001
   FP14005
   KD14002
   Totalt191804038
   Ledamöternas röster
  8. Företagsrekonstruktion m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12 och

   2014/15:544 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (C).