Till innehåll på sidan

Lokförares ersättning vid traumatiska påkörningar

Motion 2014/15:1268 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett fast belopp motsvarande det belopp som betalas ut av Trafikverket till anhöriga alltid ska utbetalas till lokförare som kör på en person.

Motivering

Personpåkörningar på järnvägen är tyvärr ganska vanligt förekommande (självmord). Vid en sådan tragisk händelse tas lokföraren ur säkerhetstjänst och det är företagsläkaren som bedömer när lokföraren får återgå i säkerhetstjänst.

 

Efter en sådan händelse betalar Trafikverket ut ersättning för begravningskostnader och gravvård – hur mycket avgörs från fall till fall – samt en ideell ersättning till närmast anhöriga om 40 000 kronor/anhörig.

 

Lokföraren i sin tur, som mot sin vilja har haft ihjäl en annan människa, vilket alltid är en traumatisk händelse för lokföraren och som förföljer lokföraren under hela sin verksamma tid, får ingen ersättning alls från Trafikverket. För att få ut någon ersättning (sveda/värk) så tvingas lokföraren efter ett par månader till ett oftast förnedrande samtal med försäkringsbolaget (AFA) för att få ut någon form av kompensation. Oftast rör det sig om några symboliska 1 000-lappar. Självklart bör Trafikverket betala ut samma ersättning till lokföraren som till de närmast anhöriga.

.

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Nina Kain (SD)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett fast belopp motsvarande det belopp som betalas ut av Trafikverket till anhöriga alltid ska utbetalas till lokförare som kör på en person.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.