Ersättningsrätt och insolvensrätt

Debatt om förslag 26 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2104 om ersättningsrätt, insolvensrätt och utsökningsrätt. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om obligatorisk hemförsäkring, personförsäkring, oberoende organ för bedömning av personskador, ersättning från Trafikverket till lokförare, ideellt skadestånd, ränta på skadestånd med anledning av brott, avhysning och särskild handräckning samt företagsrekonstruktion.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.