En översyn av räntan på skadestånd

Motion 2014/15:2306 av Ulf Berg och Cecilia Magnusson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av skadeståndsreglerna.

Motivering

Det är viktigt att den som utsatts för brott och lidit skada får det skadestånd som domstol fastställt. Då gärningsmannen är okänd för polisen före brottet och aldrig gör om samma misstag är det oftast möjligt att betala för den skada man åsamkat ett brottsoffer.

 

Så ser det dock inte alltid ut. Allt för många gånger är gärningsmannen välkänd av polisen och dyker ständigt upp i brottsutredningar. Inte sällan finns det missbruk som är svårt att bryta och lyckas man väl ta sig ur det och fått ett jobb är inte problemen över.

 

Det utdömda skadeståndet kan vara ett av dessa oöverstigliga problem. Idag räknas räntan på skadeståndet från dagen då brottet begicks och är den av Riksbanken fastställda referensräntan plus åtta procentenheter. Det upplevs naturligtvis idag högt då inflationen är mycket låg.

 

Vi ser en risk i att den som börjat komma på fötter motarbetas i sina strävanden av staten och det kan inte vara meningen? Det fastställda regelverket äventyrar möjligheterna att någonsin göra rätt för sig.

 

Vi anser att beloppet för skadestånd ska värdesäkras men vi anser att det behöver göras en översyn av reglerna kring hur detta kan göras på ett bättre sätt än det rådande regelverket gör.

.

Ulf Berg (M)

Cecilia Magnusson (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av skadeståndsreglerna.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.