Privatisera Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:1637 av Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privatisera Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den statliga Arbetsförmedlingen har misslyckats, och det krävs fristående aktörer för att matchningen på arbetsmarknaden ska bli bättre.

Det finns redan i dag möjlighet att driva privata arbetsförmedlingar, men då handlar det om upphandlingar via Arbetsförmedlingen.

Fördelarna med en privatiserad Arbetsförmedling är många.

 • Arbetsförmedlingar som fokuserar på specifika yrkesgrupper kan ge den matchning som svensk arbetsmarknad behöver.
 • Minskad byråkratisering skulle förmodligen leda till mindre kostnader för skattebetalarna. I Australien har man privata arbetsförmedlingar. Där lägger man lika mycket pengar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Sverige trots att man har en tre gånger så stor befolkning.
 • Konkurrensen mellan arbetsförmedlingarna ger incitament till förbättring. Människor kommer att välja bort oseriösa aktörer till förmån för arbetsförmedlingar som gör ett bra jobb.
 • En resultatbaserad vinst skulle innebära att arbetsförmedlingarna fokuserade mer på åtgärder som faktiskt leder till jobb istället för ineffektiva workshops, seminarier och coacher som saknar rätt kvalifikationer. Vinsten möjliggör dessutom för bra arbetsförmedlingar att expandera sin verksamhet så att fler får ta del av ett framgångsrikt koncept.
 • Fler arbetsförmedlingar skulle minska väntetiden för den arbetssökande.
 • Nuvarande Arbetsförmedlingen ska i stället göras om till en mindre tillsynsmyndighet med ansvaret att godkänna och granska aktörer, ta ansvar för vidareutbildningar och yrkesrehabilitering.

Sammantaget så skulle det här leda till arbetsförmedlingar som är mer anpassade till den enskilda arbetssökarens behov. Det skulle leda till ett större förtroende för arbetsförmedlingarna. Det skulle leda till att vi får arbetsförmedlingar som ägnar sig åt att förmedla jobb istället för att administrera arbetslöshet.

 

 

Johan Nissinen (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privatisera Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2017/18:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.