Protokoll 2017/18:49 Onsdagen den 13 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:49

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 november justerades.

§ 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december

Talmannen meddelade att onsdagen den 20 december kl. 9.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december äga rum.

§ 3  Meddelande om partiledardebatt

Talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum onsdagen den 17 januari 2018 kl. 9.00.

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:263

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:263 Fler poliser i Strömsunds kommun

av Saila Quicklund (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.