Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3748

av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Utgiftsområde 21 Energi

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Kristdemokraternas syn på energipolitiken

2 Klimatmålen – grunden för Sveriges energipolitik

3 Den nuvarande energiförsörjningen

4 En mångfald av energislag

4.1 Vattenkraft

4.1.1 Småskalig vattenkraft

4.2 Vindkraft

4.3 Torv

4.4 Kärnkraft

4.5 Solenergi

4.6 Energigas

4.6.1 Naturgas

4.6.2 Biogas

4.7 Geotermisk energi

5 Elcertifikatssystemet

6 Skatter och avgifter på energiområdet

6.1 Omsättningsgräns på mikroproduktion av el

7. Osäkerhet inför framtiden

7.1 Effektreserven

7.2 Tillgång till el över hela landet

7.3 Elnäten

8 Fossiloberoende
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)