Lika rättigheter för HBT-personer

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Motivering 4

Könsneutral äktenskapsbalk 4

Könsroller i kärleken 5

Hatbrott 5

Skyddat boende 6

HBT i utrikespolitiken 7

HBT-personer i asylärenden 8

Examensordning 8

Idrottsvärlden 9

Hälsa och vård 10

Transsexuell 10

Intersexuell 11

Att byta kön 11

Identitetshandlingar 12

Sexualitet och barns könsidentitet 12

Sex- och samlevnadsundervisning 12

Adoption 13

Att inte få barn 13

Mödravårdscentraler även för lesbiska 14

Hiv/aids 14

Unga och självmord 15

Äldreboende för homo- och bisexuella och transpersoner 15

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utbildning inom polis- och rättsväsendet om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)