Klimatkrisen

Motion 2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3277

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Klimatkrisen

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken

3.1 Rättvist miljöutrymme

3.2 Klimaträttvisa

3.3 Klimat, klass och kön

3.4 Den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är hållbar

4 Klimatkrisen – det vetenskapliga läget

5 Investera i klimatet

5.1 Klimatkrisen och utarmningen av biologisk mångfald måste mötas gemensamt

6 Pandemin ger oss ett möjlighetsfönster för att möta klimatkrisen

6.1 Tvärsektoriella åtgärder

6.1.1 Sverige bör anta klimatmål om nollutsläpp senast år 2035

6.1.2 Klimatmål bör uppnås genom egna nationella utsläppsminskningar

6.1.3 Det nationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)
Behandlas i betänkande (17)