En förbättrad landsbygdspolitik

Motion 2021/22:3232 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3232

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En förbättrad landsbygdspolitik

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Statens ansvar för landsbygdsfrågorna

4.1Omfördelning mellan kommuner

5Infrastruktur

5.1Transporter

5.2Bredband, telefoni och postservice

6Offentlig och privat service på landsbygden

6.1Servicekontor

6.2Lanthandel och drivmedel

6.3Energiförsörjning

6.3.1Vattenkraft

6.3.2Biogas

6.3.3Elnäten

6.4Banker och betalningar på landsbygden

7Företagande, arbete och boende på landsbygden

7.1Landsbygden behöver småföretagen

7.1.1Små företags sociala skyddsnät

7.2Företagens kapitalförsörjning

7.3God kompetensförsörjning

7.4Möjlighet till utbildning i hela landet

7.4.1Sameskolan

7.5Landsbygdens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)
Behandlas i betänkande (17)