Höjning av skatten på bensin och diesel

Interpellation 2018/19:228 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inför valrörelsen 2014 tyckte finansminister Magdalena Andersson inte att bensinskatten behövde höjas något mer. Sedan har finansministern höjt skatten på drivmedel varje år hon suttit i regeringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur mycket ska skatten på bensin och diesel höjas enligt ministern?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-08 Överlämnad: 2019-05-09 Anmäld: 2019-05-10 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-31
Debatt (7 anföranden)