Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Vapenfrågor

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2021

Beslut

Flera uppmaningar till regeringen om vapenfrågor (JuU30)

Riksdagen sa ja till totalt elva tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området vapenfrågor. Uppmaningarna handlar i korthet om att:

 • Det bör införas en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden
 • Regeringen bör arbeta för att förkorta handläggningstiderna för vapenlicensärenden
 • Det bör skyndsamt göras en översyn av vapenlagstiftningen
 • Begreppet "synnerliga skäl" i vapenlagen bör förtydligas
 • Licenshanteringsprocessen vid vapenbyte bör förenklas
 • Kraven för vapenlicens bör förtydligas
 • Kravet på särskilda tillstånd för ljuddämpare bör avskaffas
 • Begränsningen av antalet vapen som en jägare får ha, den så kallade vapengarderoben, bör ses över
 • Det bör göras en översyn av reglerna för ett europeiskt skjutvapenpass
 • Det bör göras en översyn av kraven för att få bedriva handel med skjutvapen
 • Tillsynsansvaret för skjutbanor bör utvärderas

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden, handläggningen av vapenlicensärenden, översyn av vapenlagstiftningen, synnerliga skäl i vapenlagen, licenshantering vid vapenbyte, kraven för vapenlicens, avskaffat krav på särskilt tillstånd för ljuddämpare, utökad vapengarderob, europeiskt skjutvapenpass, handel med vapen och tillsynsansvaret för skjutbanor Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-15, 2021-05-06, 2021-05-27

Flera uppmaningar till regeringen om vapenfrågor (JuU30)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till totalt elva tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området vapenfrågor. Förslagen handlar i korthet om att:

 • Det bör införas en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden
 • Regeringen bör arbeta för att förkorta handläggningstiderna för vapenlicensärenden
 • Det bör skyndsamt göras en översyn av vapenlagstiftningen
 • Begreppet "synnerliga skäl" i vapenlagen bör förtydligas
 • Licenshanteringsprocessen vid vapenbyte bör förenklas
 • Kraven för vapenlicens bör förtydligas
 • Kravet på särskilda tillstånd för ljuddämpare bör avskaffas
 • Begränsningen av antalet vapen som en jägare får ha, den så kallade vapengarderoben, bör ses över
 • Det bör göras en översyn av reglerna för ett europeiskt skjutvapenpass
 • Det bör göras en översyn av kraven för att få bedriva handel med skjutvapen
 • Tillsynsansvaret för skjutbanor bör utvärderas

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.