Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Ja till tillfälliga ändringar i smittskyddslagen (SoU20)

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset.  Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det införs bestämmelser i smittskyddslagen som innebär att regeringen, inom grundlagens ramar, får rätt att utfärda vissa föreskrifter om särskilda åtgärder. Föreskrifterna kan till exempel gälla tillfällig nedstängning av exempelvis köpcentrum och restauranger. Om regeringen utfärdar någon av föreskrifterna ska de i varje enskilt fall omedelbart prövas av riksdagen. Riksdagen föreslår också ett förtydligande tillägg som innebär att regeringen endast får utfärda föreskrifterna om det inte går att vänta på riksdagens beslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Med ett tillägg till den föreslagna lagtexten.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-09
Justering: 2020-04-15
Trycklov: 2020-04-15
Reservationer 3
Betänkande 2019/20:SoU20

Ja till tillfälliga ändringar i smittskyddslagen (SoU20)

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det införs bestämmelser i smittskyddslagen som innebär att regeringen, inom grundlagens ramar, får rätt att utfärda vissa föreskrifter om särskilda åtgärder. Föreskrifterna kan till exempel gälla tillfällig nedstängning av exempelvis köpcentrum och restauranger. Om regeringen utfärdar någon av föreskrifterna ska de i varje enskilt fall omedelbart prövas av riksdagen. Riksdagen föreslår också ett förtydligande tillägg som innebär att regeringen endast får utfärda föreskrifterna om det inte går att vänta på riksdagens beslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 kap. 6 a § första stycket 5 och 9 kap. 6 b § regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:155 punkt 1 i denna del och avslår motion

2019/20:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


2. Ekonomisk kompensation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3579 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


3. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168) med den ändringen att orden "och riksdagens beslut inte kan avvaktas" ska införas i 9 kap. 6 a § första stycket mellan "covid-19" och ". Föreskrifterna",
2. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:155 punkterna 1 i denna del och 2.

4. Information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3579 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 1.

5. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3575 av Lina Nordquist m.fl. (L).

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294