Riktlinjer för energipolitiken

Näringsutskottets betänkande 2008/09:NU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

Nya mål och riktlinjer för energipolitiken (NU25)

Riksdagen beslutade om nya mål för den svenska energipolitiken. År 2020 ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi i transportsektorn vara minst 10 procent. Beslutet innebär också ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020. Vidare fastställdes en nationell planeringsram för vindkraft till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Därutöver sa riksdagen nej till ett betydande antal energipolitiska motioner. Bland dessa fanns förslag om vind-, vatten- och kärnkraft samt om solenergi, fjärrvärme och naturgas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-05
Justering: 2009-05-26
Betänkande publicerat: 2009-06-08
Trycklov: 2009-06-08
Reservationer 18
Betänkande 2008/09:NU25

Nya mål för energipolitiken (NU25)

Riksdagen ska besluta om nya mål för den svenska energipolitiken. År 2020 ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi i transportsektorn vara minst 10 procent. Förslaget innebär också ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020. Vidare fastställs en nationell planeringsram för vindkraft till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-15
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens inriktning och mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till
a) mål för andelen förnybar energi,
b) mål för andelen förnybar energi i transportsektorn,
c) mål för energieffektivisering till 2020,
d) vägledande mål för energieffektivisering till 2010 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:163 punkterna 1-4 och avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 1, 2, 4, 5 och 18, 2008/09:N223 och 2008/09:N443.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt156150043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fossilbränsleanvändning inom transportsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N16 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s, v)
Reservation 3 (mp)

3. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 3, 39, 41 och 42, 2008/09:N267 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N331 och 2008/09:N430 yrkandena 5 och 7.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt156150043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Energianvändning i bostäder och lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C367 yrkande 2, 2008/09:N15 yrkandena 25-30, 2008/09:N16 yrkandena 10-13, 2008/09:N218, 2008/09:N228 och 2008/09:N369.

Reservation 5 (s, v, mp)

5. Kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N15 yrkandena 15-17 och 19.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c25103
fp25003
kd18006
v01804
mp01702
Totalt155148046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till planeringsram för vindkraft.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:163 punkt 5 och avslår motionerna 2008/09:MJ459 yrkande 26, 2008/09:N15 yrkandena 6-9 och 34, 2008/09:N16 yrkande 6, 2008/09:N17, 2008/09:N214, 2008/09:N215, 2008/09:N276, 2008/09:N324, 2008/09:N346, 2008/09:N401 och 2008/09:N430 yrkande 8.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c25004
fp25003
kd17007
v01903
mp01900
Totalt154149046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Solenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N16 yrkande 14, 2008/09:N297 och 2008/09:N368.

Reservation 8 (s, v, mp)

8. Vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N16 yrkande 7, 2008/09:N270, 2008/09:N273 och 2008/09:N422.

Reservation 9 (v, mp)

9. Biogas m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T206 yrkande 40, 2008/09:N16 yrkandena 4 och 5, 2008/09:N222, 2008/09:N416 och 2008/09:N440 yrkandena 2-6, 12 och 15.

Reservation 10 (s, v)
Reservation 11 (mp)

10. Naturgas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 13 och 14, 2008/09:N339 och 2008/09:N345.

Reservation 12 (s, v, mp)

11. Fjärrvärme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 11 och 23, 2008/09:N202, 2008/09:N221, 2008/09:N278, 2008/09:N316 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N359, 2008/09:N395 och 2008/09:N430 yrkandena 13 och 14.

Reservation 13 (s, v, mp)

12. Torv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N16 yrkande 8, 2008/09:N229, 2008/09:N351 och 2008/09:N430 yrkande 15.

Reservation 14 (s)
Reservation 15 (v, mp)

13. Forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 12, 32, 33, 35, 36 och 38, 2008/09:N374 yrkande 2, 2008/09:N377 yrkande 2, 2008/09:N384, 2008/09:N393 och 2008/09:N447.

Reservation 16 (s, v, mp)

14. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ463 yrkande 8, 2008/09:N15 yrkande 37 och 2008/09:N16 yrkande 1.

Reservation 17 (s, v, mp)

15. Enskilda projekt och regionala initiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ365, 2008/09:N233, 2008/09:N251, 2008/09:N294, 2008/09:N310, 2008/09:N316 yrkande 3, 2008/09:N321 yrkande 2, 2008/09:N371, 2008/09:N379, 2008/09:N382 och 2008/09:N420.

16. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 24 och 40, 2008/09:N16 yrkande 9, 2008/09:N240, 2008/09:N375 yrkande 8, 2008/09:N408, 2008/09:N421 och 2008/09:N437.

Reservation 18 (s, v, mp)