Naturresursfrågor och vattenrätt

BoUs betänkande 1998/99:BoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1999

Beslut

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU6)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.