Brott mot förtroendevalda

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU6

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-15
Betänkande 2019/20:JuU6

Alla beredningar i utskottet

2019-11-07, 2019-10-24
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer