Till innehåll på sidan

Starkare straffrättsligt skydd för journalister

Motion 2019/20:1373 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett starkare straffrättsligt skydd för journalister mot hat och hot och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2017 antog dåvarande regering en handlingsplan till det fria ordets försvar och stärkte i och med det arbetet med att förebygga hot och hat mot bland annat journalister.

Hot och hat har för många journalister blivit en del av vardagen. Journalisternas trygghetsundersökning visar att var fjärde utsatt journalist har undvikit att bevaka ett visst ämne eller fråga. Över hälften av journalisterna uppger att de har blivit rädda efter att ha utsatts. Var fjärde har någon gång funderat på att lämna journalistiken.

När hot och hat mot journalister leder till självcensur är det ett hot mot det demo­kratiska samtalet – och i förlängningen ett hot mot demokratin.

Journalister måste få ett starkare straffrättsligt skydd mot hot och hat för att kunna fullgöra sina för demokratin avgörande uppgifter.

 

 

Monica Haider (S)

ClasGöran Carlsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett starkare straffrättsligt skydd för journalister mot hat och hot och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.