Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU21)

Riksdagen sa nej till 18 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om anhöriginvandring. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU21)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 18 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om anhöriginvandring. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.