Ändringar i passlagen

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2005

Beslut

Säkrare pass (JuU27)

Reglerna för svenska pass ändras den 1 oktober 2005, främst för att höja säkerheten i passen. Bland annat ska passen förses med en så kallad biometrisk information. Den som ansöker om pass ska vara skyldig att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte. Bilden sparas sedan på ett lagringsmedium i passet. Det ska bli svårare för personer som dömts till frihetsberövande påföljder att lämna landet under verkställigheten. Till exempel ska pass som förvaras av en kriminalvårdsanstalt inte annat än i undantagsfall få disponeras av den intagne.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-19
Justering: 2005-06-02
Betänkande publicerat: 2005-06-02
Trycklov: 2005-06-02
Reservationer 2
Betänkande 2004/05:JUU27

Säkrare pass (JuU27)

Reglerna för svenska pass ändras den 1 oktober 2005, främst för att höja säkerheten i passen. Bland annat ska passen förses med en så kallad biometrisk information. Den som ansöker om pass ska vara skyldig att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte. Bilden sparas sedan på ett lagringsmedium i passet. Det ska bli svårare för personer som dömts till frihetsberövande påföljder att lämna landet under verkställigheten. Till exempel ska pass som förvaras av en kriminalvårdsanstalt inte annat än i undantagsfall få disponeras av den intagne. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-13
4

Beslut

Beslut: 2005-06-15
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad säkerhet i pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i passlagen (1978:302),
b) lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
c) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
d) lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:119 och avslår motionerna 2004/05:Ju219, 2004/05:Ju340 yrkande 4 och 2004/05:Ju466 yrkande 13.

2. Framställning av passbilder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju37, 2004/05:Ju38 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju39, 2004/05:Ju40 och 2004/05:Ju41 yrkande 1.

Reservation 1 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c15025
fp34509
kd02607
v19117
mp12023
-2000
Totalt20276566

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Passmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju41 yrkande 2 och 2004/05:Ju42.

Reservation 2 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c17005
fp04107
kd24207
v22006
mp15002
-2000
Totalt20087062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag