Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 februari 2020

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU4)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om en äldrelag, en reformering av äldreomsorgen och äldres rätt till särskilt boende. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är de utredningar och det arbete som redan pågår inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-11-26, 2020-01-16

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU4)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 förslag om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om en äldrelag, en reformering av äldreomsorgen och äldres rätt till särskilt boende. Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till förslagen är de utredningar och det arbete som redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.