Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU19

Planerat beslutsdatum: 10 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-04-27