Onsdag den 10 maj 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-05-10

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 10 maj 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Konstitutionsutskottets betänkande KU34

Innehållsvillkor för public service på internet

1

Ida Karkiainen (S)

6

2

Leonid Yurkovskiy (SD)

4

3

Lars Engsund (M)

6

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

5

Malin Danielsson (L)

4

____

____

0.26

0.26

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

Valfrågor

1

Hans Ekström (S)

6

2

Fredrik Lindahl (SD)

8

3

Erik Ottoson (M)

8

4

Jessica Wetterling (V)

6

5

Gudrun Brunegård (KD)

6

6

Malin Björk (C)

6

7

Malin Danielsson (L)

6

8

Jan

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.