Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU17

Planerat beslutsdatum: 11 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 16 april 2020

Hela utlåtandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-06-02
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:MJU17

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-04-16
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-10
Debatt i kammaren: 2020-06-11
4

Beslut

Beslut: 2020-06-11