Dokument & lagar (196 träffar)

Motion 2007/08:Ju325 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju325 av Ingemar Vänerlöv kd Barn som bevittnar misshandel Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om barnmisshandel. Motivering Att se en familjemedlem bli misshandlad


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju325 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju246 av Carina Hägg s Våld i nära relationer s97028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen till riksdagen redovisar sitt program för ordförandeskapet i Europarådet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:CU15 2007/08:JuSoU1 2007/08:KrU10 2007/08:KU11 2007/08:SfU6 2007/08:SkU26 2007/08:UU6 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:Ju209 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju209 av Jan Lindholm mp Vård för förövare av brott som relaterar till sexuell exploatering av barn mp806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förebyggande insatser utreds för att förhindra att potentiella


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:SoU1 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Ju209 av Jan Lindholm (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:So259 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So259 av Carina Ohlsson s Skydd mot våld för kvinnor och barn s80057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om våldsutsatta kvinnors och barns rätt till stöd, skydd och behandling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So259 av Carina Ohlsson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Ju244 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju244 av Hillevi Larsson s Mäns våld mot kvinnor s26006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett ökat fokus på forskning om männen i fall med våld mot kvinnor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju244 av Hillevi Larsson (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Ju242 av Hillevi Larsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju242 av Hillevi Larsson och Christina Axelsson s Misshandlade kvinnors rätt till sina tillhörigheter s97015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje misshandlad kvinna ges laglig möjlighet att få hämta personliga


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju242 av Hillevi Larsson och Christina Axelsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju239 av Billy Gustafsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju239 av Billy Gustafsson s Straffpåföljder vid brott mot kvinnor och barn s97013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att överväga en översyn av straffpåföljderna vid brott mot kvinnor och barn. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju239 av Billy Gustafsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:So210 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So210 av Carina Hägg s Våld mot kvinnor med missbruksproblem s6010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för kvinnor med missbruksproblem. Motivering Våld mot kvinnor är utbrett i vårt samhälle och förekommer


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So210 av Carina Hägg (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A212 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A212 av Carina Hägg s Stöd till arbetet mot hedersrelaterat våld s80006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till arbetet mot hedersrelaterat våld som del i jämställdhetsarbetet. Motivering Hedersförtryck är


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A212 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

utskottsdokument 2005/06:82B

Sammansatta justitie- och socialutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Det sammansatta justitie- och socialutskottets arbetsområde Justitieutskottet och socialutskottet har under 2005/06 års riksmöte berett ett ärende gemensamt genom deputerade

2006-09-15

Omröstning 2005/06:JuSoU1p5 Resultatskrivelsen

Votering: betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik, förslagspunkt 5 Resultatskrivelsen Riksdagen avslår motion 2004/05:So35 och lägger skrivelse 2004/05:152 till handlingarna. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0

2006-04-26

Omröstning 2005/06:JuSoU1p2 Narkotikapolitiken

Votering: betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik, förslagspunkt 2 Narkotikapolitiken Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So36 yrkande 1, 2005/06:So1 yrkandena 1 i denna del och 9 samt 2005/06:So3 yrkande 1. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m Parti Ja Nej Avstående

2006-04-26

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ7-44 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 mars. 3. Mottagande av motionsyrkanden. PM och motioner

2006-04-06 10:30:00

Betänkande 2005/06:JuSoU1

Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. De narkotikapolitiska insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta för att minska nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika. Det införs en lag om utbyte av sprutor och kanyler. Lagen innebär att Socialstyrelsen kan ge de landsting som ansöker om det tillstånd att bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare kan motiveras till vård och behandling. Riksdagen tycker att det är viktigt att sprututbytena utvärderas vetenskapligt och vill därför att regeringen ser till att sådana utvärderingar görs. Riksdagen anser också att det är viktigt att avgiftningsplatser utformas utifrån de olika behov som vuxna och barn kan ha. Rikdagen lyfter särskilt fram att särskilda avgiftningsplatser för kvinnor ska finnas. Det är enligt riksdagen regeringens ansvar att se till att sådana skapas.

Förslagspunkter: 55 Reservationer: 41
Justering: 2006-04-06 Debatt: 2006-04-26 Beslut: 2006-04-26

Betänkande 2005/06:JuSoU1 (pdf, 721 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svensk narkotikapolitik

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 9 mars. 3. Ny ledamot i utskottet. Protokollsutdrag från

2006-03-23 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ7-44 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 9 februari 3. Mottagande av motioner från andra utskott.

2006-03-09 10:30:00

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2005/06:2

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2  DATUM Torsdagen den 9 mars 2006 TID kl. 10.30-10.57 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan 2  Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 9 februari

2006-03-09

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ4-50 Föredragningslista 1. Den av ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat och leder sammanträdet. 2. Upprop av ledamöter

2006-02-09 10:30:00

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2005/06:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1  DATUM Torsdagen den 9 februari 2006 TID kl. 10.30-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten Gabriel Romanus. 2  Upprop Upprop sker av ledamöter och suppleanter. Samtliga ledamöter utom Jan-Emanuel Johansson är närvarande.

2006-02-09

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser sprututbytesverksamhet för dem som missbrukar narkotika intravenöst. Motivering I föreliggande proposition redovisar den socialdemokratiska regeringen en samlad strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 46 kB)