Dokument & lagar (672 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:45

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-09-10 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:43 EU-nämndens sammanträde 2010-07-23

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2009/10:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-07-23 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 14 juni Återrapport från informellt ministermöte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:33 EU-nämndens sammanträde 2010-05-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2009/10:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-05-12 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 16 mars Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:31 EU-nämndens sammanträde 2010-04-23

EU-nämnden Utskick 3 2009/10:31 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-04-23 kl. 09:30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:30 EU-nämndens sammanträde 2010-04-16

EU-nämnden Utskick 2 2009/10:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-04-16 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:26 EU-nämndens sammanträde 2010-03-19

EU-nämnden Utskick 2 samt rättelse 2009/10:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-19 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Kompletterande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:25 EU-nämndens sammanträde 2010-03-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2009/10:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-12 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 16 februari Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:24 EU-nämndens sammanträde 2010-03-05

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2009/10:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-05 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Transport, telekommunikation och energi Energi Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från möte i rådet den 7 december Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kommittéberättelse UD 2009:B

Utredningen om översyn av placeringen av centralmyndighetsfunktionen för internationella bortförande och kvarhållanden av barn m.m. UD 2009:B Beteckning UD 2009:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2011-02-14 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-02-25 Direktiv

2010-02-25

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:22 EU-nämndens sammanträde 2010-02-19

EU-nämnden Reviderad kallelse och utskick 2 2009/10:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-02-19 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 25 januari Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:18 EU-nämndens sammanträde 2010-01-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2009/10:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-01-15 kl. 11:15 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från Rådets möte den 14-16 december 2009 Information och samråd inför Rådets möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:23DAEB

Annoteringar 2010-05-31 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 8 juni 2010 i Luxemburg Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 20 maj 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av listan över A-punkter Det finns ännu inga uppgifter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:23DAEB (doc, 100 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:23D02C

Godkännande av dagordningen Godkännande av A-punktslistan ev.Finansiella tjänster: Direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder Allmän riktlinje Budgetförslag för 2011 Föredragning av kommissionen ev.Beskattning 5.1 Direktivet om beskattning av sparande Politisk överenskommelse 5.2 Direktivet om administrativt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:23D02A

Annoteringar 2010-05-06 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte i Bryssel den 18 maj 2010 Ekofin Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 6 maj 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av listan över A-punkter Det finns ännu inga uppgifter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:23D02A (doc, 105 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:23D029

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punktslistan Internationell konkurrenskraft för den europeiska modellen för jordbruk och livsmedel Föredragning av ordförandeskapet och diskussion Jämställdhet i landsbygdsområden Föredragning av ordförandeskapet och diskussion Övriga frågor a Att förbereda skogen för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2349A6

Kommenterad dagordning rådet 2010-01-11 Jordbruksdepartementet Kommenderad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 januari 2010 1. Godkännande av dagordningen 2a. Lagstiftningsöverläggning ev.godkännande av a-punktslistan Offentlig överläggning enligt artikel 7 i rådets arbetsordning 2b. Icke lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2349A6 (doc, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2349A5

Annoteringar 2010-01-08 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte i Bryssel den 19 januari 2010 Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 17 december 2009 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av listan över A-punkter Det finns ännu inga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2349A5 (doc, 76 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2349A4

Godkännande av dagordningen Godkännande av A-punktslistan Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning av ordförandeskapet Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa Diskussion Statligt stöd i Italien för inköp av jordbruksmark


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2349A3

Godkännande av dagordningen Godkännande av A-punktslistan Ordförandeskapets arbetsprogram Redovisning och debatt Beskattning 4.1 Direktiv om beskattning av sparande Politisk överenskommelse 4.2 Uppförandekod för företagsbeskattning Allmän riktlinje 4.3 Direktiv om administrativt samarbete Allmän riktlinje 4.4


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2349F2

Kommenterad dagordning rådet 2010-01-14 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 25 januari 2010 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3. Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet Dagordningspunkten är en standardpunkt för anmälan av beslut m.m.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2349F2 (doc, 51 kB)