Rysslands fullskaliga invasionskrig i Ukraina på agendan vid OSSE:s vintermöte

Publicerad:

Den 22–23 februari håller OSSE:s parlamentariska församling sitt årliga vintermöte i Wien. Under vintermötet sammanträder församlingens ständiga kommitté, dess byrå samt de tre kommittéerna och debatterar aktuella politiska frågor. 

Den svenska delegationen deltar i ett antal bilaterala möten och seminarier varav flera kommer ta upp Rysslands fullskaliga invasionskrig i Ukraina. Mötet avhandlar flera rapporter och förslag inför den årliga sommarsessionen. Johan Büser (S), församlingens kassör, lägger fram sitt förslag på inriktning för nästkommande budget. Den svenska delegationen representeras i mötet med den ständiga kommittén av ordförande Björn Söder (SD). 

Mötet sänds via församlingens webbplats: www.oscepa.org

Ledamöter

Den svenska delegationen som deltar på mötet:

Om OSSE:s parlamentariska församling

OSSE:s parlamentariska församling samlar 323 delegater från 57 medlemsstater. Församlingen är ett forum för parlamentarisk dialog som genomför valobservationer och arbetar för att stärka internationellt samarbete.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, internationell senior rådgivare, telefon: 0730-96 64 67, e-post: fredrik.svensson@riksdagen.se