Prisceremoni för riksdagens uppsatstävling för studenter

Publicerad:

Onsdagen den 3 april klockan 10–11 uppmärksammas de vinnande uppsatserna i riksdagens uppsatstävling 2023 med prisceremoni och seminarium i Förstakammarsalen. Media är välkomna att delta.

– Årets vinnare bidrar på ett förtjänstfullt sätt till kunskapen om riksdagens arbete och den demokratiska processen, säger talman Andreas Norlén. 

De två vinnarna är Elsa Karlsson Gustafsson, statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet för uppsatsen ”Opposition As a Dialogue”, samt Filippa Werner Sellbjer, statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, för uppsatsen ”Swedish MPs perceptions of their ability to act on climate change”.

De vinnande uppsatserna handlar om hur oppositionsarbete kan ta sig i uttryck i riksdagens EU-nämnd samt hur riksdagsledamöter uppfattar sina möjligheter att genomföra politiska förslag som syftar till att motverka klimatförändringar.

Prisceremonin innebär förutom prisutdelning av talman Andreas Norlén ett seminarium där uppsatserna kommenteras av Olle Folke, professor i statsvetenskap och Nina Liljekvist, fil. dr. i statsvetenskap samt riksdagsledamöterna Jytte Guteland (S), Helena Storckenfeldt (M) och Ludvig Aspling (SD). 

Tävlingsbidragen har bedömts av en priskommitté som består av bland andra talmannen och de tre vice talmännen. Efter rekommendation av kommittén har riksdagsdirektör Ingvar Mattson sedan fattat beslut om vinnarna.

Pressackreditering

Ingen föranmälan krävs till seminariet, men journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsblankett finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

För mer information

I december 2023 presenterades de vinnande uppsatserna. Läs mer om uppsatstävlingen på webbsidan Uppsatstävling för studenter samt i pressmeddelande publicerat den 22 december 2023.

Kontakt

  • Thomas Larue, sekretariatschef utvärderings- och forskningssekretariatet, telefon 08-786 66 67, e-post thomas.larue@riksdagen.se
  • Talmannens presstelefon, 08-786 44 00