Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:739 av Holm, Jens (V)

den 3 september Fråga 2011/12:739 Kalkbrytningen i Ojnareskogen av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C En stor miljötragedi pågår för tillfället i Bunge på norra Gotland. Avverkning har inletts av Ojnareskogen för kalkbrytning. Området är hemvist för unika växt- och djurarter och ingår i en mosaik av värdefulla

Inlämnad: 2012-09-03 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:419 av Holm, Jens (V)

den 1 juni Interpellation 2011/12:419 Miljöskadliga subventioner av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Vid COP 10-mötet som ägde rum förra året i Nagoya beslutades att miljöskadliga subventioner ska ha fasats ut senast år 2020. Samma mål återfinns i EU-kommissionens meddelande Färdplan för ett resurseffektivt

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöskadliga subventioner

Skriftlig fråga 2011/12:591 av Holm, Jens (V)

den 23 maj Fråga 2011/12:591 Kompensation för svenskt stöd till vattenkraftsprojekt i Indien av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C I interpellationsdebatten med undertecknad den 17 april 2012 angående det svenskfinansierade storskaliga vattenkraftsprojektet i floden Sutlej vid Rampur i norra Indien, sade

Inlämnad: 2012-05-23 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:547 av Holm, Jens (V)

den 24 april Fråga 2011/12:547 Oreglerat fiske i Natura 2000-områden av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Ca 5 procent av Sveriges hav består av marina Natura 2000-områden. Enligt 7 kap. 28 a miljöbalken krävs det tillstånd för alla verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan skada de utpekade

Inlämnad: 2012-04-24 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:540 av Holm, Jens (V)

den 20 april Fråga 2011/12:540 Åtgärder för bättre luftkvalitet av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C I fjol fälldes Sverige i EU-domstolen för att inte leva upp till kraven på luftkvalitet. Jag har tidigare efterfrågat konkreta åtgärder från såväl miljöministern fråga 2010/11:556 som infrastrukturministern

Inlämnad: 2012-04-20 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:313 av Holm, Jens (V)

den 30 mars Interpellation 2011/12:313 Sveriges stöd till storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C I svaret på den skriftliga frågan 2011/12:352 slår miljöministern fast att Sverige endast investerar i småskaliga vattenkraftsprojekt inom ramen för Sveriges bilaterala

Inlämnad: 2012-03-30 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges stöd till storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien

Interpellation 2011/12:285 av Holm, Jens (V)

den 9 mars Interpellation 2011/12:285 Sveriges ansökan om utsläppsrätter av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C År 2013 är det dags för den tredje fasen 20132020 i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. ETS är EU:s viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Det går därför inte att nog understryka

Inlämnad: 2012-03-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges ansökan om utsläppsrätter

Skriftlig fråga 2011/12:352 av Holm, Jens (V)

den 3 februari Fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Inom ramen för Sveriges CDM-verksamhet har Sverige involverat sig i ett antal vattenkraftsprojekt. Min fråga till miljöministern Lena Ek är: Vad avser miljöministern att göra för att tydliggöra Sveriges stöd för storskaliga respektive småskaliga vattenkraftsprojekt inom CDM

Inlämnad: 2012-02-03 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:347 av Holm, Jens (V)

den 2 februari Fråga 2011/12:347 EU:s klimatmål 2020 av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C EU-kommissionen publicerade den 30 januari den efterlängtade utvärderingen om möjligheterna att skärpa EU:s klimatmål Analysis of options beyond 20 GHG emission reductions: Member State results Analysen visar att en

Inlämnad: 2012-02-02 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:180 av Ernkrans, Matilda (S)

den 21 december Interpellation 2011/12:180 Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I det pressmeddelande som miljöminister Lena Ek lät skicka ut efter att det internationella klimatmötet i Durban avslutades konstateras i rubriken att resultatet av mötet innebar steg

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte

Interpellation 2011/12:178 av Holm, Jens (V)

den 20 december Interpellation 2011/12:178 Klimatpolitiken efter Durban av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Klimattoppmötet i Durban, COP 17, resulterade inte i ett nytt bindande globalt klimatavtal. I stället kommer parterna att förhandla flera år till med förhoppningen om att ha ett nytt bindande avtal

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatpolitiken efter Durban

Skriftlig fråga 2011/12:166 av Holm, Jens (V)

den 23 november Fråga 2011/12:166 Miljöskadliga subventioner av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Vid COP 10-mötet som ägde rum förra året i Nagoya beslutades att miljöskadliga subventioner ska ha fasats ut senast år 2020. Samma mål återfinns i EU-kommissionens meddelande Färdplan för ett resurseffektivt

Inlämnad: 2011-11-23 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:160 av Holm, Jens (V)

den 21 november Fråga 2011/12:160 Miljögifter i mat av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Naturskyddsföreningen har analyserat matfisk från nio olika länder, däribland Sverige. Resultatet är omskakande, enligt Sveriges Radios Ekot den 18 november. Den testade fisken innehåller miljögifter och i vissa fall

Inlämnad: 2011-11-21 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:102 av Holm, Jens (V)

den 9 november Interpellation 2011/12:102 Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Nästa klimattoppmöte äger rum i slutet av november i Durban i Sydafrika. Klimatförändringarna fortsätter att öka i omfattning i alarmerande takt och det blir än viktigare att

Inlämnad: 2011-11-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet

Skriftlig fråga 2011/12:108 av Holm, Jens (V)

den 7 november Fråga 2011/12:108 Djurvälfärd vid valjakt av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Den 22 mars 2011 besvarade den dåvarande miljöministern en fråga från mig om djurvälfärd vid valjakt. Enligt ministerns svar fäster Sverige särskilt vikt vid djurvälfärdsfrågorna och kommer att agera aktivt inom

Inlämnad: 2011-11-07 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:87 av Holm, Jens (V)

den 3 november Interpellation 2011/12:87 Stresstesterna av de svenska kärnkraftverken av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat de första bedömningarna av de så kallade stresstester som nyligen genomförts i svenska kärnkraftverk. Resultatet är mycket oroväckande. Myndigheten

Inlämnad: 2011-11-03 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stresstesterna av de svenska kärnkraftverken

Skriftlig fråga 2011/12:103 av Holm, Jens (V)

den 3 november Fråga 2011/12:103 Naturreservat av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C I Svenska Dagbladet, SvD, kunde man den 25 oktober 2011 läsa att sju områden som den styrande, borgerliga majoriteten lovat att skydda nu i stället kan komma att exploateras. Det är förvisso bra att det byggs bostäder men

Inlämnad: 2011-11-03 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:36 av Holm, Jens (V)

den 11 oktober Interpellation 2011/12:36 Minskade utsläpp inom EU av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Förhoppningarna inför klimattoppmötet i Durban är tyvärr små. Det krävs ett genombrott, och det brådskar. Sverige och EU skulle här kunna spela rollen som den part som gick före och visade på en ansvarsfull

Inlämnad: 2011-10-11 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskade utsläpp inom EU

Interpellation 2011/12:25 av Holm, Jens (V)

den 30 september Interpellation 2011/12:25 Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C EU är i färd med att revidera EU:s svaveldirektiv. För Sveriges del väntas det skärpta miljöregler för sjöfarten. Miljöminister Andreas Carlgren har varit av uppfattningen att rederinäringen

Inlämnad: 2011-09-30 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet

Interpellation 2011/12:11 av Holm, Jens (V)

den 16 september Interpellation 2011/12:11 Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C EU är i färd med att revidera EU:s svaveldirektiv. För Sveriges del väntas skärpta miljöregler för sjöfarten. Miljöminister Andreas Carlgren har varit av uppfattningen

Inlämnad: 2011-09-16 Besvarare: Andreas Carlgren (C)