Dokument & lagar (296 träffar)

Interpellation 2008/09:590 av Sonidsson, Eva (s)

den 21 augusti Interpellation 2008/09:590 Obetalda sms-lån av Eva Sonidsson s till justitieminister Beatrice Ask m Den senaste rapporten från kronofogden visar, precis som befarat, att antalet obetalda sms-lån ökar. Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket med flera har påtalat att detta är ett stort bekymmer

Inlämnad: 2009-08-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:45 av Granlund, Marie (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:45 Murbygge på ockuperad mark av Marie Granlund s till utrikesminister Carl Bildt m Den 9 juli 2004 antog Internationella domstolen i Haag ett rådgivande yttrande som bland annat slog fast följande: Muren som Israel, ockupationsmakten, bygger på ockuperat palestinskt territorium,

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:43 av Strand, Thomas (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:43 Involvering av parterna i fredsprocessen mellan Israel och Palestina av Thomas Strand s till utrikesminister Carl Bildt m Palestinafrågan har varit kärnan i Mellanösternkonflikten i mer än åtta decennier. Många försök till en fredslösning har inletts, men lika ofta har dessa

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:41 av Zedell, Christina (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:41 Ekonomi och arbetares rättigheter i Palestina av Christina Zedell s till utrikesminister Carl Bildt m Före Osloprocessen var många, runt 100 000, palestinier anställda i Israel. Men politiska beslut i Israel har sedan 1993 gradvis stängt möjligheterna för palestinier från

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:40 av Tingsgård, Tone (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:40 Situationen på Gazaremsan av Tone Tingsgård s till utrikesminister Carl Bildt m Situationen på Gazaremsan är åter mycket spänd och bidrar därmed till att förvärra läget i hela Mellanöstern. Hösten 2005 drog sig staten Israel tillbaka från nästan 40 år av ockupation av Gazaremsan,

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:39 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:39 Folkrätten och israeliska bosättningar av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m Israel ockuperar sedan sexdagarskriget 1967 Västbanken. I dag bor 460 000 israeler i bosättningar som enligt internationell lag är olagliga. Totalt handlar det om 149 bosättningar.

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:38 av Green, Monica (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:38 FN:s barnkonvention i Palestina och Israel av Monica Green s till utrikesminister Carl Bildt m I Palestina och Israel pågår apartheid, det vill säga åtskillnadspolitik. Den mur eller barriär som till största delen byggs på palestinsk mark hindrar människor att ta sig till

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:97 av Johnsson, Eva (kd)

den 6 november Interpellation 2008/09:97 Barnperspektivet vid vårdnadstvister av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid uppslitande skilsmässor hamnar barnen lätt i kläm. Barnens bästa ska därför stå i centrum vid alla beslut om vård, umgänge och boende enligt föräldrabalken. Enligt en studie

Inlämnad: 2008-11-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:96 av Johnsson, Eva (kd)

den 6 november Interpellation 2008/09:96 Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Rätten till personlig integritet och att få bli lämnad i fred har av Europadomstolen uttolkats som att det innebär ett skydd mot att bli fotograferad eller avlyssnad och

Inlämnad: 2008-11-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:529 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:529 Kvotering till bolagsstyrelser av Eva-Lena Jansson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Trots löften från näringslivet att det inte behövs en lag om kvotering till bolagsstyrelser visar statistik att männen fortsätter att dominera. Utvecklingen sker

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2008/09:525 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:525 Fortsatta övergrepp i Turkiet av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Carl Bildt m EU har under många år kritiserat Turkiet för dess behandling av landets nationella minoriteter. Ändå fortsätter Turkiet med sina kränkningar. Det senaste exemplet är att tre byar runt omkring

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:523 av Ludvigsson, Anne (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:523 Utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet av Anne Ludvigsson s till utrikesminister Carl Bildt m Efter det turkiska kommunalvalet i mars 2009 har omfattande arresteringar av kurdiska politiker, däribland flera borgmästare, gjorts. Det är framför allt medlemmar

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:506 av Pärssinen, Raimo (s)

den 13 maj Interpellation 2008/09:506 Resurser till polisen i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till justitieminister Beatrice Ask m Statistiken över anmälda brott i hela landet visar att brottsligheten på 2000-talet minskade fram till år 2006. Därefter har den åter ökat markant under de två senaste åren. Den största

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:321 av Astudillo, Luciano (s)

den 6 februari Interpellation 2008/09:321 Polisens ordval i Rosengård av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m Den lille apajäveln. Ska jag göra han steril när jag får tag på honomJa han ska ha sig duktigt med stryk så han inte kan stå på benen.Jag håller med han gubben på Ica: ni är komna till

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:285 av Larsson, Hillevi (s)

den 27 januari Interpellation 2008/09:285 Israels handelsavtal med EU av Hillevi Larsson s till statsrådet Ewa Björling m EU är Israels viktigaste exportmarknad. Handeln bara under förra året mellan Israel och EU uppgick till över 26 miljarder euro. Israel har ett mycket förmånligt handelsavtal med EU, som bland

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:284 av Bodström, Thomas (s)

den 27 januari Interpellation 2008/09:284 Kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Prognoser har under flera år visat att beläggningen inom kriminalvården kommer att öka. Fler platser kommer till, vilket är nödvändigt. Utvecklingen ställer krav på att Kriminalvården måste bli effektivare.

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:282 av Bodström, Thomas (s)

den 27 januari Interpellation 2008/09:282 Domstolarna av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Antalet mål hos domstolarna ökar kraftigt. Reformer har gjorts för att domstolsprocessen ska bli effektivare, men det behöver vidtas fler åtgärder. Annars finns det risk att handläggningstider ökar och

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:283 av Bodström, Thomas (s)

den 27 januari Interpellation 2008/09:283 Åklagarmyndigheten av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Åklagarmyndigheten räknar med ett ökat ärendeinflöde kommande år. Personalresurserna under kommande år kräver effektiviseringar eller omprioriteringar för att kunna klara av antalet ökande ärenden.

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:268 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 januari Interpellation 2008/09:268 Situationen i Gaza av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m Den israeliska militäroperationen vid namn Gjutet bly har avslutats med ensidiga vapenvilor från Hamas och Israel. Däremot finns ingen överenskommelse om eld upphör. Om något visar det hur bräcklig

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:267 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 januari Interpellation 2008/09:267 Produkter tillverkade på av Israel ockuperat område av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m Undertecknad har tidigare i en enkel fråga frågat vilka initiativ regeringen avser att ta mot bakgrund av den brittiska regeringens krav på ursprungsmärkning av produkter

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Carl Bildt (M)