Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1328 av Bergström, Sven (c)

den 1 juni Fråga 2000/01:1328 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om körkortsutbildningen Under senare år har det blivit allt vanligare att ungdomar som uppnår 18 års ålder inte tar körkort eller åtminstone skjuter upp det hela några år. En orsak till att alltfler valt att inte skaffa körkort är

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1268 av Bergström, Sven (c)

den 18 maj Fråga 2000/01:1268 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om godstrafik på järnväg I debatten om framtida transporter framhålls ofta, inte minst för miljöns skull, att strävan bör vara att föra över mer och mer av de långväga godstransporterna på järnväg och sjöfart medan lastbilen har

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1005 av Bergström, Sven (c)

den 4 april Fråga 2000/01:1005 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om fungerande godstrafik Det är viktigt för både företag och privatpersoner att det finns en fungerande godstrafik i hela Sverige vare sig den sker med lastbil, flyg, sjöfart eller järnväg. Järnvägen har som ett miljövänligt transportslag

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:875 av Bergström, Sven (c)

den 14 mars Fråga 2000/01:875 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om svensk sjöfarts konkurrenskraft Svensk rederinäring och då främst färjenäringen är hotad av utvecklingen i vår omvärld. Efter påtryckningar från först Centerpartiet och sedan ett i stort sett enat trafikutskott bet. 2000/01:TU1

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:822 av Bergström, Sven (c)

den 1 mars Fråga 2000/01:822 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om störningar i tågtrafiken Under vintern har vi fått vänja oss vid åtskilliga tågförseningar till följd av väderrelaterade problem. Samtidigt kan det knappast komma som någon överraskning att Sverige drabbas av snö och kyla vintertid.

Inlämnad: 2001-03-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:370 av Bergström, Sven (c)

den 30 november Fråga 2000/01:370 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om kombitrafik Godstrafiken spås öka markant inom de kommande tio åren. Prognoserna visar att godstrafiken på lastbil inom denna period kommer att öka med 40 Motsvarande siffra för järnvägen är 8 Förhållandet borde egentligen

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:144 av Bergström, Sven (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:144 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om uteblivna snabbtåg på Mälarbanan Det har i dagarna kommit fram uppgifter som tyder på att den framgångsrika utvecklingen av tågtrafiken i Mälardalen drabbas av ett allvarligt bakslag. Allt tyder på att den tidtabell

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:250 av Bergström, Sven (c)

den 17 november Fråga 2000/01:250 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om vägstandarden Att goda kommunikationer är en förutsättning för en god utveckling med tillväxt i hela landet är ingen nyhet. Senast i raden att konstatera detta är den regionalpolitiska utredningen som just avslutat sitt arbete.

Inlämnad: 2000-11-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)