Dokument & lagar (18 träffar)

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari Interpellation 2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser av Jan Lindholm mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som

Inlämnad: 2008-01-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användandet av fyrverkeripjäser

Skriftlig fråga 1997/98:853 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:853 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om indirekt Kosovoavvisning Det har kommit till min kännedom att två kosovoalbanska makar splittrats efter att ha kommit som asylsökande till Sverige. Kvinnan är gravid och är kvar i landet. Till Danmark avvisas kosovoalbaner därför att Sverige inte

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:835 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:835 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om medborgerliga rättigheter för bosnienkroater Om den ena av två avvisade bosnienkroater är kroatisk medborgare har den andre maken/makan ingen möjlighet att bli medborgare om maken/makan inte har bostad eller arbete, dvs. ett Moment 22. Passen

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:834 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:834 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om hjälp till avvisade bosnienkroater Det finns en kvinna på Sveriges ambassad i Zagreb som har till arbetsuppgift att hjälpa dem som avvisas från Sverige till rätta i Kroatien. Vilken uppgift och bakgrund har denna kvinna och vilken skyldighet har

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:775 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:775 av Ragnhild Pohanka mp till socialministern om inkomstberäkning för funktionshindrade Jag har fått flera signaler på att den nya socialtjänstlagen ställer till problem för funktionshindrade och deras familjer vid bedömningar av rätten till ekonomiskt bistånd. Ibland räknas en del av vårdbidraget som

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:496 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:496 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om offentliga biträden i asylärenden När det gäller uppdrag såsom offentligt biträde i asylansökningar så är det ofta så att de går till personer som inte själva är specialiserade på flyktingfrågor. Jag har varit i kontakt med ett antal advokater

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:351 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:351 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om Kosova Kosova är ett öppet sår i Europa, som när som helst kan börja blöda ymnigt. Med en befolkning bestående av 90 albaner och 7 serber där majoritetsbefolkningen ständigt förtrycks på olika sätt. Förtrycket tar inte semester, de nekas arbete,

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:348 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:348 av Ragnhild Pohanka mp till socialministern om vegetariska alternativ Glutenallergi, mjölkallergi, nötallergi, vegetarian, vegan.Det finns många dieter man måste ta hänsyn till i den offentliga förvaltningen i skolor och på sjukhus. De tre första ger ju fysiska skador om den rätta maten inte tillhandahålls

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:347 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:347 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om asylsökande krigsvägrare När det gäller avvisningshotade asylsökande krigsvägrare och desertörer från det forna Jugoslavien behöver man överväga det omänskliga och orättvisa att avvisa dem. De har vistats här i mer än fyra år i vissa fall ända

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:207 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:207 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om Sveriges behandling av asylsökande från Iran EU:s medlemsstater agerar sinsemellan olika i asylärenden där sökanden kommer från Iran. Sverige tillhör gruppen av länder som är mycket restriktiva i sina ställningstaganden. Sverige sänder tillbaka

Inlämnad: 1997-12-01 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:980 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:980 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om etnisk rensning den 3 augusti Allt pekar på att Krajina i Kroatien är det område där nödhjälpen fungerar bäst. Det är ju det område där president Tudjman lyckats bäst med utrensningen av serber. Det betyder att avvisade bosnienkroater som ej

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:979 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:979 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om återvändande bosniers situation den 3 augusti De ca 600 i Sverige kvarvarande bosnierna med kroatiska pass består mest av äldre par, ensamma unga kvinnor eller unga män som deserterat från armén. Ingen har något hem att återvända till. De kommer

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:978 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:978 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om avvisning av bosnienkroater den 3 augusti Statsrådet Pierre Schori sade i Ekot i radion i början av juli, att bosnienkroater skall få egna nya hus i Kroatien, när de avvisas dit. De har aldrig tidigare bott i Kroatien och har alltså ingen adress

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:947 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:947 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om Utlänningsnämnden den 20 juli Utlänningsnämnden har sedan den 1 juli 1997 inte längre jour under helger vilket kan medföra oönskade effekter för rättssäkerheten. T.ex. så avvisades söndagen den 19 juli 1998 en svårt psykiskt sjuk och starkt självmordsbenägen

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1039 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:1039 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om reumatikersjukhusen den 24 augusti Sverige har cirka en miljon reumatiker. Det är vår största folksjukdom och en stor del av dem är beroende av vård, mediciner och rehabilitering. En väl fungerade vård och rehabilitering är av största

Inlämnad: 1998-08-24 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1103 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:1103 av Ragnhild Pohanka mp till socialministern om barnbidrag den 2 oktober När barnbidragen återställdes till 750 kr per barn och månad var lagstiftarnas avsikt att ge barnen och barnfamiljerna en bättre situation. Efter faktainsamling hur kommunerna har handlat, när det gäller familjer som har socialbidrag,

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:851 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:851 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om bosnienkroater i Sverige Det finns enbart ca 500 bosnienkroater kvar i Sverige. De är bosnier med kroatiska pass. Man kan säga att Kroatien avlastades genom att de utfärdade kroatiska pass, för att de skulle kunna lämna Kroatien, som då redan

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:346 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:346 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för långväntande flyktingar Den 4 juli 1997 skulle ett återsändandeavtal med Jugoslavien ha undertecknats i Belgrad. Först nu är det klart. Det gäller nu att Jugoslavien är berett att ta emot sina egna medborgare som flytt landet,

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)