Dokument & lagar (12 träffar)

Interpellation 2005/06:466 av Andreasson, Martin (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:466 av Martin Andreasson fp till finansminister Pär Nuder s Trängselskatten och kommunal demokrati Det står nu klart att en klar majoritet av kommunerna i Stockholms län kommer att hålla rådgivande folkomröstningar den 17 september om försöket med trängselskatt i regionen. Totalt

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trängselskatten och kommunal demokrati

Interpellation 2005/06:441 av Pilsäter, Karin (fp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:441 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Stockholm och finansmarknaden I en allt öppnare värld är det bara genom att vara duktiga på det vi gör och ha konkurrenskraftiga villkor som jobb och företagande förläggs till vårt land. Många människor känner också

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stockholm och finansmarknaden

Interpellation 2005/06:433 av Krantz, Tobias (fp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:433 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Insyn och öppenhet i utnämningspolitiken Regeringens utövande av utnämningsmakten har varit föremål för intensiv debatt under de senaste åren. Riksdagen har, efter granskning av konstitutionsutskottet, vid flera tillfällen

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insyn och öppenhet i utnämningspolitiken

Interpellation 2005/06:306 av Andersson, Margareta (c)

den 15 mars Interpellation 2005/06:306 av Margareta Andersson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Centralisering av statlig myndighetsverksamhet Regeringen går ut och talar om att hela Sverige ska leva. Man kräver att landsting och kommuner ska leva upp till god service för sina invånare och hotar med att lägga

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av statlig myndighetsverksamhet

Interpellation 2005/06:270 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 22 februari Interpellation 2005/06:270 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Betalningsmoral i offentlig verksamhet Enligt Maktrabatten, en rapport från Företagarna, brister banker, andra storföretag, däribland flera statligt kontrollerade, myndigheter, landsting och kommuner i att betala

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Betalningsmoral i offentlig verksamhet

Interpellation 2005/06:251 av Kollmats, Lennart (fp)

den 9 februari Interpellation 2005/06:251 av Lennart Kollmats fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Dagens spelsituation Spelsituationen tycks bli alltmer problematisk ur många aspekter, dels genom att spelandet i vissa fall får så obehagliga följder genom beroende, dels genom att den svenska reglerade spelmarknaden

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dagens spelsituation

Interpellation 2005/06:211 av Västerteg, Claes (c)

den 20 januari Interpellation 2005/06:211 av Claes Västerteg c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip I promemorian Kommunernas roll i avfallshanteringen som nyligen varit ute på remiss, föreslås att kommunernas sedan länge etablerade lokaliserings- och självkostnadsprincip

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip

Interpellation 2005/06:198 av Andrén, Gunnar (fp)

den 17 januari Interpellation 2005/06:198 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Jens Orback s Återinförande av den lika kommunala rösträtten Liberaler och socialdemokrater gick för mer än hundra år sedan i bräschen för införande av allmän och lika rösträtt för envar svensk medborgare, kvinna som man, som uppnått

Inlämnad: 2006-01-17 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:130 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:130 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Statsförvaltningens expansion Den statliga byråkratin sväller. Statskontoret angav i en rapport i juni i år antalet statliga myndigheter till 552 i maj 2005. Med myndighet avsågs de myndigheter under regeringen eller

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statsförvaltningens expansion

Interpellation 2005/06:129 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:129 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Myndigheters politiska opinionsbildning Den svenska demokratiska traditionen bygger på tanken om en tydlig rågång mellan politik och förvaltning. Politiskt förtroendevalda i regering och riksdag för dialog med medborgarna

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Myndigheters politiska opinionsbildning

Interpellation 2005/06:128 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:128 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Regeringens utnämningspolitik Under de senaste åren har rapporterna om regeringens missbruk av utnämningsmakten duggat tätt. Folkpartiet har till exempel kunnat peka på Arbetsmarknadsstyrelsens, Ams, starka koppling

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utnämningspolitik

Interpellation 2005/06:108 av Qarlsson, Annika (c)

den 14 november Interpellation 2005/06:108 av Annika Qarlsson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s LSS-utjämning Det kommunala kostnadsutjämningssystemet för LSS infördes 2004. Regeringen har att besluta om när basåret som ligger till grund för koncentrations- och personalkostnadsindex ska uppdateras. Jag har

Inlämnad: 2005-11-14 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)