Dokument & lagar (298 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:701 av Peter Persson (S)

Fråga 2018/19:701 Avgiftsbelagda kontantuttag av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Undertecknad och ledamoten Erik Ezelius har motionerat om att trygga tillgången på kontanter samt stärka deras ställning som betalningsmedel. Den parlamentariska riksbankskommittén menade att staten bör verka för att den fortsatta

Inlämnad: 2019-05-29 Svarsdatum: 2019-06-12 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2018/19:701 av Peter Persson (S) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:143 av Peter Persson (S)

Fråga 2018/19:143 Kontantdirektiv till bankerna av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Den parlamentariskt sammansatta Riksbankskommittén överlämnade i juni sitt betänkande Tryggad tillgång till kontanter SOU 2018:42En enig kommitté, med representanter från alla riksdagspartier, föreslår i betänkandet att

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2018/19:143 av Peter Persson (S) (pdf, 108 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1275 av Peter Persson (S)

Fråga 2017/18:1275 Tyst godkännande för självdeklaration av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S I pressen har uppmärksammats att Skatteverket i år stängt sina lådor för att ta emot deklarationsblanketter, av säkerhetsskäl.Nöjt förklarar verkets deklarationsexpert att det ändå är bara 1,7 miljoner

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1275 av Peter Persson (S) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:249 av Peter Persson (S)

Fråga 2017/18:249 Reglering av skattekonsultbranschen av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S Ännu en läckadöpt till paradisläckan, visar på den omfattande globala skatteflykten där de rikaste i världen den rikaste promillen är de som främst utmärker sig. Tusentalet svenskar uppges ingå i paradisläckans

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:249 av Peter Persson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:68 av Peter Persson (S)

Fråga 2017/18:68 Fastighetsskatt och tung industri av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S I fastighetstaxeringen handlar det ju bland annat om värdet på byggnaden och vad som anses ingå i byggnaden. För industrifastigheter skiljs mellan industritillbehör och fastighetstillbehör. Industritillbehör

Inlämnad: 2017-10-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:68 av Peter Persson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:737 Inväxling av mynt och sedlar av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Senast den sista juni nästa år ska de gamla en-två- och femkronorna vara utbytta i samband med det stora sedel- och myntutbyte som pågår. Branschorganisationen Svensk Handel som gått ut med en rekommendation om att affärerna

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:405 Skriftliga avtal vid telefonförsäljning av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Julfilmsserien Fröken Frimans krig handlar om hur kvinnor tog strid mot dåliga varor och skumma krediter för sin tids fattiga. Dagens konsumentrörelse tar strid mot de företag inom telemarketingbranschen som kränger

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:25 Stärkt kontroll av skatte- och redovisningsbyråer samt konsulter av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Det oerhört omfattande skattefusk och skatteundandragande som länge pågått i Sverige ska inte enbart skyllas på bankerna och skatteparadisen. Precis som för den grova organiserade brottsligheten

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1346 av Peter Persson (S)

Fråga 2015/16:1346 Tullverket och brottsbekämpning av Peter Persson S till Statsrådet Anders Ygeman S Tullverkets verksamhet är både fiskal och brottsbekämpande. EU:s tullkodex har medfört att vi fick en ny tullag den 1 maj i år med stora förändringar som främst hade bärighet på fiskala frågor elektronisk kommunikation,

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1346 av Peter Persson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1345 av Peter Persson (S)

Fråga 2015/16:1345 Brottsbekämpande myndigheter och telefonkostnader av Peter Persson S till Statsrådet Peter Eriksson MP Enligt uppgift måste Tullverket betala telefonbolagen när verket begär ut information för sina utredningar i brottsbekämpande syfte. Detta innebär stora kostnader, vilket gör att Tullverket måste göra

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1345 av Peter Persson (S) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2015/16:585 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:585 Offentligfinansiella effekter av tillväxt i svensk tjänstesektor av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I en intervju med SVT den 24 mars om momssänkningen för reparationer gör finansministern följande uttalande: Att använda momsen för att öka sysselsättningen är ett väldigt

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:585 av Niklas Wykman (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentligfinansiella effekter av tillväxt i svensk tjänstesektor

Interpellation 2015/16:583 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:583 Sysselsättningseffekter av regeringens vårproposition av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Vi moderater ser att RUT-avdraget är viktigt för att skapa fler jobb och för att göra svarta jobb vita. Därför förhandlar vi med regeringen för att fler ska kunna utnyttja fler

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:583 av Helena Bouveng (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättningseffekter av regeringens vårproposition

Interpellation 2015/16:582 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:582 Incitament för äldre att stanna i arbetskraften av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Nyligen publicerade Svenskt Näringsliv en rapport med rubriken Skatt, arbete och pension Författare är professor emeritus Lennart Flood, som länge analyserat svensk arbetsmarknad och

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:582 av Niklas Wykman (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Incitament för äldre att stanna i arbetskraften

Skriftlig fråga 2015/16:958 av Peter Persson (S)

Fråga 2015/16:958 Staten och kontanthanteringen av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Det finns tydliga politiska mål kring kontantfrågan. Regeringen och statsrådet vill att alla ska kunna hantera sin ekonomi på valfritt sätt i alla delar av landet. Företag, föreningar och privatpersoner ska ha goda möjligheter

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:958 av Peter Persson (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:957 av Peter Persson (S)

Fråga 2015/16:957 Kontanterna och landsbygden av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Jönköpings län är ett län med många småföretagare, och stora delar av länet är landsbygd. När jag har träffat småföretagare och medborgare som bor i länets glesbygder har jag mött en stor oro över hur betaltjänster förändras

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:957 av Peter Persson (S) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:104 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:104 Höjda sociala avgifter för unga av Tina Ghasemi M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen föreslår i sin höstbudget höjda sociala avgifter för företag vid anställning av unga. Med det nya förslaget kommer det att bli dubbelt så dyrt att anställa unga. Jobben har blivit 340 000

Inlämnad: 2014-11-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:104 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda sociala avgifter för unga

Interpellation 2014/15:83 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:83 Höjda arbetsgivaravgifter som leder till lägre löner av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Alliansens arbetslinje skapade förutsättningar för att jobben i Sverige skulle växa fram, och sedan 2006 har 340 000 fler jobb skapats. Många olika reformer har lagt grunden

Inlämnad: 2014-10-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:83 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda arbetsgivaravgifter som leder till lägre löner

Interpellation 2014/15:76 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2014/15:76 Sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens mål är att Sveriges ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. För att uppnå detta föreslås förändringar på inkomstskatte- och socialavgiftsområdet,

Inlämnad: 2014-10-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:76 av Jan Ericson (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga

Interpellation 2014/15:67 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2014/15:67 Politik för fler jobb i besöksnäringen av Lotta Olsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Jobben och sysselsättningen i Sverige är viktiga. De är viktiga för vår ekonomi, och de är viktiga för skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Bara genom en bra jobbpolitik kan

Inlämnad: 2014-10-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:67 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Politik för fler jobb i besöksnäringen

Interpellation 2014/15:55 av Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2014/15:55 Konsekvenser att höja skatten för äldre som jobbar av Erik Ullenhag FP till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt den av Finansdepartementet remitterade promemorian om vissa förslag på skatte- och socialavgiftsområdet till budgetpropositionen för 2015 ämnar regeringen införa en löneskatt

Inlämnad: 2014-10-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:55 av Erik Ullenhag (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser att höja skatten för äldre som jobbar