Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:751 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2014/15:751 EU:s lagstiftning om genetiskt modiferade livsmedel och foder av Johan Hultberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S EU har världens strängade lagstiftning beträffande genetiskt modifierade organismer, GMO. Lagstiftningen ska säkerställa att endast säkra genetiskt modifierade livsmedel ges marknadstillträde.

Inlämnad: 2015-08-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:751 av Johan Hultberg (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2014/15:723 Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Naturvårdsverket lade för inte så länge sedan fram en ny viltstrategi som syftar till att skapa en bättre viltförvaltning i Sverige. En av strategins fem punkter är att förebygga skador och andra problem

Inlämnad: 2015-07-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:708 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2014/15:708 Regeringens inställning till GMO och Sveriges utrikeshandel av Åsa Coenraads M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveriges representant lade ned sin röst i EU i november när man röstade om GMO-bomull och GMO-raps. Sedan dess har Sverige fortsatt att lägga ned sin röst varje gång det

Inlämnad: 2015-06-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:708 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:704 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2014/15:704 Försörjningsberedskap och sårbarhetsanalys vid framtagande av livsmedelsstrategi av Gunilla Nordgren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vårt moderna samhälle är mycket sårbart och är mycket känsligt för störningar i till exempel elproduktion, kommunikationer såväl fysiska som digitala och inte minst

Inlämnad: 2015-06-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:704 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:683 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2014/15:683 Regelförenklingar för djurhållning av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Från politiskt håll säger man sig ofta vilja värna en levande landsbygd, svensk måltidskultur och den goda svenska djurhållningen. Men inte sällan står byråkratiska hinder i vägen. Sven Olsson i Lillehem

Inlämnad: 2015-06-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:683 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:682 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:682 Omedelbart offentliggörande av rovdjursangrepp av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Rovdjursangrepp på husdjur och hundar är ett stort problem nu när rovdjuren ökar. Att få sin hund eller sina tamboskap dödade av rovdjur är inte bara en stor tragedi för de drabbade. Det utgör också ett

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:682 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:681 av Ulf Berg (M)

Fråga 2014/15:681 Rovdjurshandläggarnas kompetens i jaktfrågor av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S En av grundtankarna bakom den tidigare alliansregeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik som antogs av riksdagen den 11 december 2013, var att skapa en större acceptans för rovdjuren och då främst vargen.

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:681 av Ulf Berg (M) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:635 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:635 Märkning av mat fri från ingredienser av djur av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Per Bolund MP Fler och fler väljer att äta vegetariskt. WWF har larmat om att köttkonsumtionen i Sverige åtminstone behöver halveras. Köttfrågorna finns med som en stor utmaning i klimatdebatten. Den medvetna konsumtionen

Inlämnad: 2015-06-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:635 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:590 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2014/15:590 En bättre vildsvinsförvaltning av Johan Hultberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vildsvinsstammen breder ut sig och har också i antal djur vuxit mycket kraftigt i Sverige. Därmed har också skadeverkningarna ökat. Främst utgör vildsvinen ett stort problem för jordbruket. På sina håll i landet har

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:590 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:586 av Lena Asplund (M)

Fråga 2014/15:586 Fiskodling i recirkulationsanläggningar av Lena Asplund M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Övergödning av vatten på grund av öppna fiskodlingar är ett stort problem på flera håll i Norden och Östersjöområdet och särskilt i området längs Höga kusten. Fiskodlingar inne i fjärdar har skapat flera särskilt

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:586 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:578 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:578 Forskning inom livsmedelsstrategin av Betty Malmberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På regeringens hemsida står följande att läsa om den viktiga livsmedelsstrategin: Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan från primärproduktion till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:578 av Betty Malmberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:556 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:556 Odling av GMO-grödor av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Konkurrensen är mycket hård när det gäller lantbruksprodukter vilket gör att intresset ökar för att odla GMO-grödor. Grödorna kan ha fördelar som bättre motståndskraft mot sjukdomar, högre avkastning och behov av mindre bekämpningsmedel

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:556 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:553 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2014/15:553 Investeringsstöd i det nya landsbygdsprogrammet av Lotta Olsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Investeringsstöden är en mycket viktig del i finansieringen av satsningar inom jordbruksnäringen. I många fall är stödet avgörande för om satsningar över huvud taget ska komma till stånd, och för i stort

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:553 av Lotta Olsson (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:523 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:523 Tjuvfiske av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt siffror som TV4 presenterade nyligen har antalet anmälda brott mot fiskelagen ökat. Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Bucht: Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att minska tjuvfisket

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:523 av Sten Bergheden (M) (pdf, 62 kB)

Interpellation 2014/15:586 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:586 Kustnära företag av Åsa Coenraads M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Strävan efter en ekologisk balans borde gälla både på land och till havs. Så är det inte i dag. Med den snabba tillväxten av säl följer fler skador på garn/nät och fällor/ryssjor vilket drabbar redan hårt

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:586 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kustnära företag

Skriftlig fråga 2014/15:502 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:502 Ökad konkurrenskraft i svensk mjölkproduktion av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S De svenska mjölkbönderna är i dag under ett starkt konkurrenstryck. Dessutom råder det på världsmarknaden en överproduktion av mjölk och detta leder till ännu tuffare konkurrens och lägre ersättningar

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:502 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:559 Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:541 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:541 Framtiden för svensk handel med sälprodukter av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På Europaparlamentets bord ligger för närvarande ett förslag från EU-kommissionen om en revidering av den förordning från 2009 som förbjuder handel med sälprodukter. Ett förbud som Sverige haft

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:541 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för svensk handel med sälprodukter

Skriftlig fråga 2014/15:439 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:439 Arbetsskador inom jord- och skogsbruket av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Lantbruket är en hårt olycksdrabbad sektor. Olyckstalen inom lantbrukssektorn i Sverige är relativt sett två tre gånger högre än i till exempel byggsektorn eller transportsektorn. Enligt Arbetsmiljöverket 2012

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:439 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)
Paginering