Dokument & lagar (3 329 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:2 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:2 Kommande Syrienstrategi av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S I december 2015 antog regeringen en regional svensk Syrienstrategi som skulle gälla i fyra år med start från 2016. Enligt regeringen skulle syftet med verksamheten inom ramen för strategin vara att bidra till att stärka den så

Inlämnad: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:2 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:17 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2020/21:17 Biståndssamarbete med Islamic Relief av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP Det har framkommit uppgifter om att biståndsorganisationen Islamic Relief har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Uppgifterna som framkommit måste tas på största allvar. Det ska inte råda några som helst

Inlämnad: 2020-09-09 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:17 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:3 av Martina Johansson (C)

Fråga 2020/21:3 Trafikdispenser av Martina Johansson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S De senaste åren har bostadsbristen ökat. Dessutom har den snabba befolkningsökningen, bland annat till följd av de senaste årens migration, fått följdeffekter i hela bostadsförsörjningen. Sverige behöver snabbt få till fler

Inlämnad: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:3 av Martina Johansson (C) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:38 av Mats Nordberg (SD)

Fråga 2020/21:38 Svenskt bistånd till Islamic Relief av Mats Nordberg SD till Statsrådet Peter Eriksson MP I början av september avbröt den tyska hjälporganisationen Aktion Deutschland Hilft, med Tysklands utrikesminister som ordförande, samverkan med organisationen Islamic Relief. Uteslutningen kopplas till att organisationen

Inlämnad: 2020-09-10 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:38 av Mats Nordberg (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:61 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:61 Framtiden för Bromma flygplats av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Swedavia har på uppdrag av regeringen gjort en konsekvensutredning om en avveckling av Bromma flygplats i förtid. Internationellt flyg befinner sig precis som den svenska flygbranschen i kris på grund av coronapandemin

Inlämnad: 2020-09-16 Svarsdatum: 2020-09-23 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:61 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:29 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2020/21:29 De utlovade stöden till kollektivtrafiken av Thomas Morell SD till Finansminister Magdalena Andersson S Coronapandemin har halverat kollektivtrafikresandet i Sverige, en dramatisk nedgång. Resandet med kollektiva färdmedel har minskat från 31 procent av det motoriserade resandet 2019 till 15,7 procent

Inlämnad: 2020-09-10 Svarsdatum: 2020-09-23 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:29 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:58 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:58 Könsneutrala förskolor av Markus Wiechel SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Är jag en pojke eller flicka Så lyder en fråga från ett barn till en anställd på en genusförskola i södra Sverige. Samma barnskötare berättade under 2018 för tidningen Världen idag hur hon blev utskälld efter att ha använt

Inlämnad: 2020-09-15 Svarsdatum: 2020-09-23 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:58 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:28 av Robert Hannah (L)

Fråga 2020/21:28 Bistånd till organisationer som sprider hat av Robert Hannah L till Statsrådet Peter Eriksson MP Svenskt bistånd har länge medverkat till främjande i världen och finansierats genom svenska skatteintäkter. Myndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sidahanterar ungefär 50 miljarder

Inlämnad: 2020-09-10 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:28 av Robert Hannah (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:25 av Helena Antoni (M)

Fråga 2020/21:25 Den ökande trängseln i kollektivtrafiken av Helena Antoni M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Många branscher har drabbats hårt av den pågående pandemin, så även kollektivtrafiken. Busschaufförer, tågvärdar, spårvagnsförare med flera är en yrkesgrupp som utsatts mycket hårt av både permitteringar

Inlämnad: 2020-09-10 Svarsdatum: 2020-09-23 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:25 av Helena Antoni (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:98 av Monika Lövgren (SD)

Fråga 2020/21:98 Generella dispenser knutna till fordonstyp av Monika Lövgren SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vid förflyttning av mobilkranar krävs i regel en dispens eftersom fordonet är tungt i sin konstruktion. En större mobilkran har ofta en bruttovikt eller axeltryck som överstiger den tillåtna vikten

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:98 av Monika Lövgren (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:97 av Monika Lövgren (SD)

Fråga 2020/21:97 Generella dispenser för mobilkranar av Monika Lövgren SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vid förflyttning av mobilkranar krävs i regel en dispens eftersom fordonet är tungt i sin konstruktion. En större mobilkran har ofta en bruttovikt eller ett axeltryck som överstiger den tillåtna vikten

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:97 av Monika Lövgren (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:82 av Gudrun Brunegård (KD)

Fråga 2020/21:82 Kränkningar mot elever med religiös tro av Gudrun Brunegård KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Skolan har ett uttalat uppdrag att främja likabehandling. På Skolverkets Lärportalen del 5. Normer, normmedvetenhet och normkritik talas om att normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge skolpersonal

Inlämnad: 2020-09-21 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:82 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 131 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:78 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:78 Öronmärkta resursförstärkningar till skolan av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Anna Ekström S Norra Botkyrka i Stockholms län pekas ut av polisen som ett särskilt utsatt område. Det var här en tolvårig flicka tragiskt sköts ihjäl för en liten tid sedan. Här har polisen fått extra resurser

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:78 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:126 av Jens Holm (V)

Fråga 2020/21:126 Tidigareläggning av Nya Ostkustbanan av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I och med coronautbrottet är det betydligt mindre trafik på järnvägen. Ett minskat tågresande är negativt av många skäl, inte minst om det leder till ett ökat bilresande och ökade utsläpp. Men mindre tågtrafik

Inlämnad: 2020-09-28 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:126 av Jens Holm (V) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:111 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:111 En nationell plan för väg 171 av Ann-Sofie Alm M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Det händer spännande saker på Sotenäset, Sotenäs kommun, på västkusten. Norska staten satsar tillsammans med ett stort antal hightechbolag, däribland svenska Vattenfall, stora pengar på Europas största laxodling

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:111 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:218 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:218 Drift och underhåll av järnvägar av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Riksrevisionens publicerade granskningsrapport Drift och underhåll av järnvägar konstaterar omfattande kostnadsavvikelser för Trafikverkets upphandlade projekt. Under granskningsperioden har 28 av 31 studerade

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:218 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:217 av Alexander Christiansson (SD)

Fråga 2020/21:217 En tryggare skola av Alexander Christiansson SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Dessvärre är mobbning mer vanligt förekommande än vad många är medvetna om. När vuxenvärlden inte finns närvarande i barnens omgivning finns det alltid stora risker för en negativ utveckling. Det är alla som arbetat

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:217 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm (L)

Fråga 2020/21:212 Bistånd till Belarus av Fredrik Malm L till Statsrådet Peter Eriksson MP Sedan president Lukasjenko tog makten 1994 har inte ett enda val godkänts av internationella valobservatörer. Valfusket har åtföljts av grova människorättsbrott, alltifrån brutala polisingrepp mot demonstranter och fängslanden av

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm (L) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:197 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2020/21:197 Godstransportstrategin av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I augusti 2018 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att inventera vilka åtgärder som Trafikverket kan vidta som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg och med fartyg och därigenom leder till

Inlämnad: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:197 av Anders Åkesson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:196 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:196 Tillstånd att starta friskolor av Mikael Larsson C till Utbildningsminister Anna Ekström S När ett företag eller en organisation vill starta en friskola görs en ansökan hos Skolinspektionen. Det företag eller den organisation som söker blir då huvudman för den tilltänkta verksamheten I Svenljunga kommun

Inlämnad: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:196 av Mikael Larsson (C) (pdf, 85 kB)