Dokument & lagar (444 träffar)

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen bör får i uppdrag att kontrollera försäljningsprocessen av statligt ägda bolag så att inga


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N7 av Hans Wallmark m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att helstatliga Vasallen bör förekomma bland de bolag som pekas ut som försäljningsbara nästa gång regeringen av riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ju1 av Karl Sigfrid (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju1 av Karl Sigfrid m En ny vapenamnesti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bevarande av historiskt och kulturhistoriskt värdefulla vapen. Motivering Införandet av en allmän vapenamnesti välkomnas, men propositionens


Utskottsberedning: 2006/07:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju1 av Karl Sigfrid (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Sk7 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk7 av Hans Wallmark m Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Motivering En av de viktiga


Utskottsberedning: 2006/07:SkU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk7 av Hans Wallmark (m) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström (m)

Motion till riksdagen 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström m Nordiska rådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur det nordiska samarbetet bör reformeras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Nordiska rådet.


Utskottsberedning: 2006/07:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström (m) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna. Motivering Utan bra enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Skånsk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de nationella och regionala vägarna och järnvägarna i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:T393 av Hans Rothenberg (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T393 av Hans Rothenberg m Infrastrukturen i Västra Götalandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av fungerande infrastruktur i Västra Götaland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T393 av Hans Rothenberg (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:So399 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2006/07:So399 av Margareta Cederfelt m Sjukgymnaster inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om färre restriktioner för sjukgymnaster. Motivering Personerna som söker hälso- och sjukvård är alla olika och


Utskottsberedning: 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So399 av Margareta Cederfelt (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Skatterabatt för byte till mer energisnåla vitvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över hur man stimulerar till ett utbyte av hushållsprodukter för att


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Sk317 av Anne Marie Brodén (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk317 av Anne Marie Brodén m Restaurangmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om restaurangmomsen. Motivering Restaurangbranschen utgör en betydande andel av svenskt näringsliv. Denna personalintensiva verksamhet omsätter


Utskottsberedning: 2006/07:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk317 av Anne Marie Brodén (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sk316 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk316 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Boendeskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om boendeskatter. Motivering Fastighetsskatten är en omoralisk skatt som tas ut utan hänsyn till betalningsförmåga. Den slår


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk316 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sk314 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk314 av Anne-Marie Pålsson m Realisationsvinstbeskattning av fondandelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om realisationsvinstbeskattning av fondandelar. Bakgrund Allmänhetens intresse för fondsparande har inneburit


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk314 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sk313 av Ulf Sjösten (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk313 av Ulf Sjösten m Förmögenhetsskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förmögenhetsskatten. Motivering Förmögenhetsskatten hindrar tillväxt och utveckling i Sverige. Den är en av landets mest skadliga skatter.


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk313 av Ulf Sjösten (m) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Sk305 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk305 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix m Skattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa källskattesystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om synliga skatter.


Utskottsberedning: 2006/07:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sk305 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (m) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Sk297 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk297 av Lisbeth Grönfeldt Bergman m Skatter och regler för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den av regeringen aviserade översynen av skatte- och regelsystemen för små och medelstora företag bör ta i beaktande


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk297 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sf272 av Anne-Marie Pålsson och Ewa Thalén Finné (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf272 av Anne-Marie Pålsson och Ewa Thalén Finné m Arbetsgivarens sjuklöneansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om företagarens sjuklöneansvar. Motivering Företagsklimatet är en fråga som är föremål för ständig


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf272 av Anne-Marie Pålsson och Ewa Thalén Finné (m) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Sf270 av Göran Lindblad och Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf270 av Göran Lindblad och Ulrika Karlsson i Uppsala m Migrationsverket och mottagningen av asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Migrationsverket och mottagningen av asylsökande. Motivering Migrationsverkets


Utskottsberedning: 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf270 av Göran Lindblad och Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sf266 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf266 av Lisbeth Grönfeldt Bergman m Kulturarbetare och pensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den av regeringen aviserade kontroll- eller samrådsgruppen för vårdande av pensionsreformen och uppföljning


Utskottsberedning: 2006/07:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf266 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) (doc, 36 kB)