Dokument & lagar (41 026 träffar)

Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson båda S Friköpsrätt för historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en friköpsrätt för historiska arrenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I över 100

2019-09-26

Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:735 av Jörgen Hellman och Paula Holmqvist (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:735 av Jörgen Hellman och Paula Holmqvist båda S Familjerådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att kvalitetssäkra familjerådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Familjerådgivningen startade i början


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:735 av Jörgen Hellman och Paula Holmqvist (båda S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:735 av Jörgen Hellman och Paula Holmqvist (båda S) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:733 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:733 av Jörgen Hellman m.fl. S Arbetsmarknaden i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige är ett  tillväxtområde.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:733 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:733 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:732 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:732 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson båda S Se över åldersgränsen för mammografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för mammografi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hälsoundersökningar med


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:732 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:732 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:731 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:731 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson båda S Bostaden en social rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ta fram speciella förturssystem och hyresgarantier för våldsutsatta kvinnor och deras barn och


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:731 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:731 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:730 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:730 av Teres Lindberg S Likställ energiskatten för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa lagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:730 av Teres Lindberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:730 av Teres Lindberg (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:729 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:729 av Teres Lindberg S Låt regionerna bestämma hur trängselskatten ska användas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:729 av Teres Lindberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:729 av Teres Lindberg (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:739 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:739 av Teres Lindberg S En bred, hållbar skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en bred, hållbar skatteöversyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har gått mer än ett kvarts sekel sedan


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:739 av Teres Lindberg (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:739 av Teres Lindberg (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:738 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:738 av Teres Lindberg S Sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukförsäkringen är grundläggande för att hålla ihop samhället och för vår tillit till hela välfärdsstaten.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:738 av Teres Lindberg (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:738 av Teres Lindberg (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:737 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:737 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Utbildad personal inom energisektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildad personal inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:737 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:737 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:736 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:736 av Teres Lindberg S Ett modernt land behöver ett modernt och demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett modernt land behöver ett demokratiskt statsskick och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:736 av Teres Lindberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:736 av Teres Lindberg (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:449 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:449 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson båda S E6 genom Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna att bygga ut E6 genom Skåne till en trefilig motorväg på fler avsnitt och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:449 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:449 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:448 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:448 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S Bättre arbetsmiljö vid höjd pensionsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre arbetsmiljö vid höjd pensionsålder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medellivslängden


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:448 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:448 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:949 av Markus Selin (S)

Motion till riksdagen 2019/20:949 av Markus Selin S Ledarskapsutbildning på vetenskaplig grund inom statsförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att införa krav på att ledarskapsutbildning inom statsförvaltningen ska bygga på vetenskaplig


Utskottsberedning: FiU

Motion 2019/20:949 av Markus Selin (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:949 av Markus Selin (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:947 av Åsa Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:947 av Åsa Eriksson S Översyn av regleringen av techjättarna för ett mer demokratiskt internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regleringen av techjättarna i syfte att bekämpa spridningen av hatpropaganda, hot och falska nyheter


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:947 av Åsa Eriksson (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:947 av Åsa Eriksson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:946 av Anna Wallentheim (S)

Motion till riksdagen 2019/20:946 av Anna Wallentheim S Ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att införa ett tredje juridiskt kön i svensk lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Från tidig


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:946 av Anna Wallentheim (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:946 av Anna Wallentheim (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:945 av Anna Wallentheim (S)

Motion till riksdagen 2019/20:945 av Anna Wallentheim S Skolans normkritiska arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att stärka arbetet kring normkritik i skolans verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Normer kan beskrivas som


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:945 av Anna Wallentheim (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:945 av Anna Wallentheim (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:944 av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:944 av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim båda S Sfi-lärarnas yrkesroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att stärka sfi-lärarna i deras yrkesroll och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att integrationen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:944 av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:944 av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin S Kvalitetssäkring av Försäkringskassans arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvalitetssäkra Försäkringskassans arbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jag tänker försöka vända detta till


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:942 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:942 av Patrik Engström m.fl. S Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för trafikplikt på Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det krävs en lösning


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:942 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:942 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 85 kB)