Dokument & lagar (711 träffar)

Motion 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export S11010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över statens exportinsatser


Utskottsberedning: 2013/14:NU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. S Körkortsutbildning i skolan S2086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildning i skolan. Motivering Arbetsförmedlingen har i en undersökning funnit att av landets 140 000


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. S Skolors informationsansvar S2131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolors informationsansvar. Motivering När elever i gymnasieskolan blir myndiga upphör skolans skyldighet att ha


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. S Nej till vinst som drivkraft i välfärden S19147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vinstintressen inte ska vara styrande i offentligt finansierad välfärd. Motivering Idag drivs


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:U290 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U290 av Sara Karlsson m.fl. S Sexuell och reproduktiv hälsa som fokusområde för svenskt bistånd S4255 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera SRHR-frågor inom det svenska biståndet. Motivering Sedan 1994


Utskottsberedning: 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U290 av Sara Karlsson m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U283 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U283 av Hillevi Larsson m.fl. S Västsahara S4259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör vara drivande inom EU och FN för att ge det västsahariska folket självbestämmande. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:U283 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. S Skärpt lagstiftning mot olaglig tung trafik S6109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt lagstiftning mot oseriösa åkare som trafikerar vägnätet. Motivering En stor del av den tunga


Utskottsberedning: 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Färdtjänstregler S4218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillämpningen av färdtjänstreglerna. Motivering Färdtjänsttillstånd ska, enligt lagen, ges till funktionshindrade


Utskottsberedning: 2013/14:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:T473 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T473 av Carina Adolfsson Elgestam S Regler och lagstiftning vid övergångsställen med cykel S4253 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trafiksäkerhet för cyklister. Motivering På motorförare ställs i dag höga krav


Utskottsberedning: 2013/14:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T473 av Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T463 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T463 av Christer Engelhardt m.fl. S Färjetrafiken till och från Gotland S4201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om färjetrafiken till och från Gotland. Motivering Färjetrafiken är avgörande för Gotlands utveckling


Utskottsberedning: 2013/14:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T463 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:T462 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T462 av Christer Engelhardt m.fl. S Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är en del av den nationella infrastrukturen S4197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslaget för Gotlandstrafiken flyttas från


Utskottsberedning: 2013/14:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T462 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:T411 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T411 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Förbättra landsbygdens möjligheter till bredband S4187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandsutbyggnad. Motivering Sverige är en framgångsrik it-nation det är de flesta


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T411 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:T410 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T410 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Mobiltäckning i landet S4231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa bättre mobiltäckning i hela landet. Motivering I takt med att de fasta telefonerna försvinner


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T410 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. S Läsbara innehållsförteckningar S18187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att branschen och tillsynsmyndigheten måste ta ett större ansvar för läsbara innehållsförteckningar på kosmetik-


Utskottsberedning: 2013/14:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sk381 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk381 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Bekämpa svartarbete inom byggbranschen S4198 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag på åtgärder för att förhindra skattefusk m.m. inom byggbranschen.


Utskottsberedning: 2013/14:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:Sk381 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sk380 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk380 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Försök med månadsrapportering till Skatteverket S4199 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om månadsrapportering till Skatteverket. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk380 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sk379 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk379 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth S ROT-avdrag för hyresrätt S4243 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-stöd för hyresrätter. Motivering Att göra en satsning kopplad till energi och klimat


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk379 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. S Stöd för verksamhet för vuxna asylsökande S25113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stöd för verksamhet för vuxna asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf366 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf366 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam S Uppehållstillstånd för afghanska tolkar S25168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen senast den 1 mars 2014 ska redogöra för riksdagen för


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf366 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Kvinno- och barnfattigdom S19206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamstående kvinnors ekonomi. Motivering Stora investeringar har gjorts för att kunna kombinera familj


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 57 kB)