Dokument & lagar (11 538 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 september Fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser. Tullens roll som brotts- och

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1016 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 16 september Svar på fråga 2009/10:1016 Handläggningen av ansökningar om medborgarskap Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström Tomas Eneroth har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att korta de långa väntetiderna vad gäller medborgarskapsansökningar. Regeringen angav i regleringsbrevet

Svarsdatum: 2010-09-16 Frågeställare: Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2009/10:1026 av Johansson, Lars (s)

den 16 september Fråga 2009/10:1026 Hänsyn till barnen vid familjeåterförening av Lars Johansson s till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Från den 1 juli i år gäller en ny lag om att myndigheterna ska ta större hänsyn till barnen vid familjeåterförening. Det sker nu inte. Somaliska kvinnor

Inlämnad: 2010-09-16 Besvarare: Tobias Billström (M)

Proposition 2009/10:246

prop 2009/10 246 d2 Innehållsförteckning Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian En ny försäkrings- rörelselag Ds 2009:552 Bilaga 2 Promemorians lagförslag 4 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna.126 Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag.127 Bilaga 5 Lagrådets yttrande.285 Rättsdatablad.312 1 Sammanfattning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2009/10:246 (pdf, 1811 kB)

Proposition 2009/10:246

En ny försäkringsrörelselag Regeringens proposition 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag Prop. 2009/10:246 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 september 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till


Utskottsberedning: 2010/11:FiU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:246 (pdf, 3072 kB)

Kallelse och föredragningslista 2009/10:46 EU-nämndens sammanträde 2010-09-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-09-15 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Möte i Europeiska rådet Utrikesminister Carl Bildt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 16 september ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2010-09-15

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1021 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 15 september Svar på fråga 2009/10:1021 Ekonomiskt stöd för glutenfri kost Socialminister Göran Hägglund Eva Sonidsson har frågat mig om jag kommer att verka för att det införs en nationell ersättning till personer med glutenintolerans celiaki eller om det även fortsättningsvis kommer att bero på vilket landsting

Svarsdatum: 2010-09-15 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1010 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 15 september Svar på fråga 2009/10:1010 Tilltron till regeringsförklaringen Miljöminister Andreas Carlgren Solveig Ternström har frågat statsministern om han kommer att verka för att det politiska förtroendet inte ska urholkas och försvagas utan handla så att vi svenska medborgare åter kan sätta tilltro till

Svarsdatum: 2010-09-15 Frågeställare: Solveig Ternström (-)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:51

2009/10:51, Onsdagen den 15 september 1 Europeiska rådet Utrikesminister Carl Bildt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 16 september 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar detta EU-nämndssammanträde öppnat. I dag har vi ett öppet samråd med riksdagens EU-nämnd inför det extra möte i Europeiska

2010-09-15

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1013 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 14 september Svar på fråga 2009/10:1013 Biogas och landsbygdsstöd Jordbruksminister Eskil Erlandsson Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att medel inom landsbygdsstödet omfördelas så att lantbrukare som bidrar till biogasproduktion får ekonomisk ersättning. Rötning av stallgödsel

Svarsdatum: 2010-09-14 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1008 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 14 september Svar på fråga 2009/10:1008 Landsbygdsutveckling vid Skillingaryds skjutfält Försvarsminister Sten Tolgfors Annie Johansson har frågat mig vilken avvägning jag gör mellan skjutfältets verksamhet och behovet av landsbygdsutveckling med hästgårdar och näringsverksamhet samt bebyggelse i centrala Skillingaryd,

Svarsdatum: 2010-09-14 Frågeställare: Annie Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1007 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 14 september Svar på fråga 2009/10:1007 Utvidgad tjänstgöringsplikt Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Jeppsson har frågat mig hur jag ser på att den utvidgade tjänstgöringsplikten ska gälla även för den personal som har anställts före 2004, trots tidigare ingångna anställningsavtal, och om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2010-09-14 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1005 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 14 september Svar på fråga 2009/10:1005 Höjning av banavgifter Statsrådet Åsa Torstensson Karin Svensson Smith har frågat mig om det är mitt ställningstagande att en ensidig höjning av banavgifter, utan ett samtidigt införande av kilometerskatt på tunga lastbilar, kommer att öka kombinationen järnväg, väg och

Svarsdatum: 2010-09-14 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Skriftlig fråga 2009/10:1025 av Engelhardt, Christer (s)

den 14 september Fråga 2009/10:1025 Ansträngd grisnäring av Christer Engelhardt s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Situationen för Gotlands grisproducenter är hårt ansträngd. Foderpriset har gått upp med 60 procent mot förra årets pris samtidigt som priset på fläskkött står stilla. Kött från andra länder

Inlämnad: 2010-09-14 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

KU-anmälan 2009/10:12 (050-3033-2009/10) av Helena Leander (MP)

Anmälare: Helena Leander Riksdagsledamot MP Datum: 2010-09-13 Dnr 050-3033-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket efter minkskandalen Den 9 augusti presenteras en granskning som Djurrättsalliansen gjort av svenska minkfarmar som visar på omfattande

2010-09-13

KU-anmälan 2009/10:12 (050-3033-2009/10) av Helena Leander (MP) (pdf, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1015 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 13 september Svar på fråga 2009/10:1015 Vildsvinsfällor Jordbruksminister Eskil Erlandsson Tomas Eneroth har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att påskynda utvecklingen och prövningen av vildsvinsfällor. Det är riktigt att vildsvinen trots långa jakttider stadigt ökat i antal och att det regionalt

Svarsdatum: 2010-09-13 Frågeställare: Tomas Eneroth (S)

Utskottsmöte 2009/10:42

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:42 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:42 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Behandling och beslut rörande subsidiaritetsprövning av förslag till rådets förordning om översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent. AKA 2. Information

2010-09-10 09:30:00

Näringsutskottets protokoll 2009/10:42

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:42 DATUM 2010-09-10 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av förslag rörande översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent Behandlades fråga om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM2010 350 till rådets förordning

2010-09-10

Proposition 2009/10:219

Regeringens proposition 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan Prop. 2009/10:219 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 september 2010 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att betyg ska sättas


Utskottsberedning: 2010/11:UbU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:219 (pdf, 393 kB)

Kallelse och föredragningslista 2009/10:45 EU-nämndens sammanträde 2010-09-10

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-09-10 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Olsson Återrapport från möte i rådet den 26 juli Information och samråd inför möte i rådet den 13 september Justering av

2010-09-10