Jakob Olofsgård (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency
Jönköping County, seat 151
Birth year
1975
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Ordinary member

The Liberal Party

Party Secretary

Committee on Health and Welfare

Deputy member

Nominations Committee

Deputy member

All assignments

Member of Parliament

Ordinary member
2021-08-01 – 2026-09-21

The Liberal Party

Party Secretary
2024-04-12 –

Committee on Environment and Agriculture

Deputy member
2022-10-04 – 2024-04-22
Member
2021-09-02 – 2022-09-26

Committee on Civil Affairs

Member
2022-10-04 – 2024-04-22
Deputy member
2021-09-08 – 2022-09-26

Committee on Industry and Trade

Deputy member
2022-10-12 – 2024-04-22
Deputy member
2021-10-21 – 2022-09-26

Committee on Transport and Communications

Deputy member
2022-10-12 – 2024-04-22

Committee on Health and Welfare

Deputy member
2023-05-26 – 2026-09-21

Committee on European Union Affairs

Deputy member
2021-11-26 – 2022-10-04

Nominations Committee

Deputy member
2022-09-26 –

Biography

The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 21–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 21– och civilutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 21–22, näringsutskottet 21–, EU-nämnden 21–22, trafikutskottet 22– och socialutskottet 23–. Suppleant valberedningen 22–.

Föräldrar

Lantbrukaren Pär Olofsgård och sjuksköterskan Anne-Marie Olofsgård, f. Crona.

Utbildning

Byggteknisk linje, Njudungs gymnasieskola, Vetlanda, slutår 94. Teologiexamen, Korteboskolan, Jönköping 00.

Anställningar

Pastor i Svenska Alliansmissionen 00–10. Pastor i Equmeniakyrkan 10–18. Kulturskribent, Jönköpings-Posten 12–15. Projektledare, OBOS 08–.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Renmarkskommittén 23–.

Kommunala uppdrag

Ersättare, utbildningsnämnden och äldrenämnden, Jönköpings kommun. Regionfullmäktig, Jönköpings län.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Jönköpings länsförbund Liberalerna 21–.

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

 • Still from Särskild debatt: Särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas

  Särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas

  Måndagen den 24 juni håller riksdagen en särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas. Debatten har begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltar justitieminister Gunnar Strömmer MDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.
  Datum
  2024-06-24
 • Still from Debatt om förslag: Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU7

  Regeringen har föreslagit nya regler om statsbidrag till trossamfund. Den nya lagstiftningen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag, statlig avgiftshjälp och att definitionen av trossamfund ändras. Den nya regleringen innebär också

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  17, 80 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Still from Debatt om förslag: Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Betänkande 2023/24:SoU22

  Riksdagen sa ja till socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

  Förslagen innebär att processen för ändring

  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  133, 365 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-17
 • Still from Debatt om förslag: Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Betänkande 2023/24:SoU9

  Det blir förbjudet med upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Upphettade tobaksvaror är något som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier och som sedan inandas av användarna. Beroende på dess egenskaper,

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 36 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Still from Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2023/24:SoU15

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om folkhälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om vaccinations- och allergifrågor, hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa.

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  12, 69 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Still from Debatt om förslag: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Betänkande 2023/24:SoU11

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om bland annat alkohol, narkotika och tobak från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om den svenska alkoholpolitiken och detaljhandelsmonopolet samt narkotikapolitiken.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 98 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-03-07
 • Still from Debatt om förslag: Bostadspolitik

  Bostadspolitik

  Betänkande 2023/24:CU13

  Riksdagen sa nej till de cirka 150 motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar bland annat om åtgärder för fler bostäder, energieffektivisering av bostäder samt styrning och uppföljning av kommunernas arbete med klimatanpassning.

  Riksdagen hänvisar till att det redan pågår ett arbete på området samt att vissa åtgärder redan är vidtagna.

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 139 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Still from Debatt om förslag: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Betänkande 2023/24:SoU6

  Riksdagen sa ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

  Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  27, 105 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-13
  Debatt
  2024-02-14
  Beslut
  2024-02-15
 • Still from Debatt om förslag: Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

  Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

  Betänkande 2023/24:CU7

  Regeringen ges möjlighet att införa en avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som innebär en ändring i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

  Ärendetillströmningen till Allmänna reklamationsnämnden har ökat

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 49 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Betänkande 2023/24:CU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik. Totalt handlar det om drygt 6 miljarder kronor ur statens budget för 2024.

  Mest pengar, 3,7 miljarder kronor, går till investeringsstödet

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  66, 208 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-11
  Debatt
  2023-12-12
  Beslut
  2023-12-13
 • En livssynsöppen stat

  Motion 2023/24:1732 av Jakob Olofsgård (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:1732 av Jakob Olofsgård L En livssynsöppen stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör vila på en livssynsöppen grund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska staten behöver mer vila på en livssynsöppen grund
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Jönköping University till Jönköpings universitet

  Motion 2023/24:318 av Jakob Olofsgård (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:318 av Jakob Olofsgård L Jönköping University till Jönköpings universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra Jönköping University till Jönköpings universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jönköping
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister
  Datum
  2023-05-25
 • Still from Debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

  Hushållningen med mark- och vattenområden

  Betänkande 2022/23:CU13

  Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om riksintressen, skyddet av jordbruksmark och vattenområden, tillstånd till vattenverksamhet, va-infrastruktur och allmänna vattentjänster.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  11, 50 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Still from Debatt om förslag: Familjerätt

  Familjerätt

  Betänkande 2022/23:CU6

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidta åtgärder för en mer välfungerande, effektiv och rättssäker ordning för bodelningar. För den part som har det sämst ställt ekonomiskt har det vanligtvis mycket stor ekonomisk betydelse

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  39, 129 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Still from Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2022/23:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner som lämnats under den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat arbete som redan pågår inom de frågor som motionerna tar upp.

  Förslagen handlar exempelvis om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsofrämjande insatser, smittskydd och vaccinationer.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  24, 86 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Still from Debatt om förslag: Planering och byggande

  Planering och byggande

  Betänkande 2022/23:CU12

  Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera frågor.

  Förslagen handlar exempelvis om översyn av plan- och bygglagen, plansystemet, lovfrågor, överklaganderegler samt frågor om skadeersättning och tillsyn.

  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  16, 80 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-12
 • Still from Debatt om förslag: Bostadspolitik

  Bostadspolitik

  Betänkande 2022/23:CU10

  Riksdagen sa nej till de cirka 120 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om bland annat åtgärder för ökat bostadsbyggande, finansiering av bostadsbyggande, bostadsförsörjning, allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  33 
  Anföranden och repliker
  32, 113 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-12
 • Still from Debatt om förslag: Associationsrätt

  Associationsrätt

  Betänkande 2022/23:CU11

  Riksdagen sa nej till ett 30-tal förslag i motioner om associationsrätt från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området.

  Förslagen handlar bland annat om modernisering av bokföringslagen, krav på aktiekapital och tvångslikvidation, företag som brottsverktyg, krav på sammansättning i bolagsstyrelsen och företags rapportering om hållbarhet och mångfald.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 39 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08

Filter