Valprövningsnämnden

Om man tycker att en folkomröstning eller ett val gått felaktigt till kan man vända sig till Valprövningsnämnden. Här hittar du alla beslut från Valprövningsnämnden sedan 1975 och information om överklaganden efter 2018 års val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Har du frågor? Kontaktuppgifter finns under Om Valprövningsnämnden.

Att överklaga

Ett valresultat eller ett resultat av en folkomröstning kan överklagas senast tio dagar efter avslutat val eller folkomröstning.

Beslut

Valprövningsnämndens beslut publiceras och finns sökbara per år och kategori. Alla beslut är anonymiserade.

Om Valprövningsnämnden

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas.

Överklaganden valen 2018

Här kan du ta del av information om de överklaganden som kommit in med anledning av valen 2018.