Nina Lundström(L)

Nina Lundström (L)

Parti Liberalerna
Valkrets Stockholms kommun, plats 143
Titel Produkt- och affärsutvecklare/Fil.mag.
Född år 1961
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post nina.lundstrom[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2016-08-25 - 2018-09-24
  • Birgitta Ohlsson

  • Ersättare 2014-11-17 - 2015-07-03
  • Statsrådsersättare 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Karin Pilsäter

  • Ersättare 2010-02-03 - 2010-10-04
  • Folkpartiet liberalerna

  • Vice gruppledare 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Vice gruppledare 2012-09-17 - 2014-09-29
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2014-11-19 - 2015-07-03
  • Vice ordförande 2012-10-16 - 2014-09-29
  • Ledamot 2012-10-01 - 2012-10-15
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2010-02-05 - 2010-10-04
  • Suppleant 2006-01-01 - 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2012-09-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 - 2004-12-15
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2004-03-03 - 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2006-05-18 - 2006-06-14
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 - 2006-10-02
  • EU-nämnden

  • Extra suppleant 2015-03-06 - 2015-07-03
  • Suppleant 2010-02-09 - 2010-10-12
  • Valberedningen

  • Ledamot 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2012-09-27 - 2014-10-03
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2003-03-12 - 2006-10-16
  • Ledamotsrådet

  • Suppleant 2010-10-13 - 2014-09-29
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2012-10-01 - 2014-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

Motion 2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:CU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) (pdf, 83 kB)

Cykelstråk

Interpellation 2014/15:679 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:679 Cykelstråk av Nina Lundström (FP) till Statsrådet Anna Johansson (S) Byggandet av hållbara samhällen behöver omfatta gång-och cykeltrafikanter. Cykelstråk är också en viktig del i att utveckla besöksnäringen cykelturism. Arbetet med att komma i fatt Europas cykelturistländer pågår på

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:679 av Nina Lundström (FP) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Cykelstråk

En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande

Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M)

Interpellation 2014/15:577 En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) Människor ska kunna flytta till jobb och studier. Dagens bostadsbrist i våra storstäder samt på tillväxt- och studieorter är därför ett av de större hindren för Sveriges möjligheter

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande