Störningar på webbplatsen

På tisdag morgon pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Nina Lundström(L)

Nina Lundström (L)

Parti Liberalerna
Valkrets Stockholms kommun, plats 143
Titel Produkt- och affärsutvecklare/Fil.mag.
Född år 1961
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post nina.lundstrom[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2016-08-25 - 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2016-09-08 - 2018-09-24
  • Birgitta Ohlsson

  • Ersättare 2014-11-17 - 2015-07-03
  • Statsrådsersättare 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Karin Pilsäter

  • Ersättare 2010-02-03 - 2010-10-04
  • Folkpartiet liberalerna

  • Vice gruppledare 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Vice gruppledare 2012-09-17 - 2014-09-29
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2014-11-19 - 2015-07-03
  • Vice ordförande 2012-10-16 - 2014-09-29
  • Ledamot 2012-10-01 - 2012-10-15
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2010-02-05 - 2010-10-04
  • Suppleant 2006-01-01 - 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2012-09-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 - 2004-12-15
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2004-03-03 - 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2006-05-18 - 2006-06-14
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 - 2006-10-02
  • EU-nämnden

  • Extra suppleant 2015-03-06 - 2015-07-03
  • Suppleant 2010-02-09 - 2010-10-12
  • Valberedningen

  • Ledamot 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2012-09-27 - 2014-10-03
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2003-03-12 - 2006-10-16
  • Ledamotsrådet

  • Suppleant 2010-10-13 - 2014-09-29
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2012-10-01 - 2014-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling

Skriftlig fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström (L)

Fråga 2015/16:1577 En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling av Nina Lundström (L) till Statsrådet Anna Johansson (S)  Våren 2015 beslutade riksdagen om tillkännagivanden till regeringen som rör cykelpolitiken. Ett av uppdragen till regeringen innebar att regeringen ska återkomma till riksdagen

Inlämnad: 2016-09-09 Svarsdatum: 2016-09-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

Motion 2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:CU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) (pdf, 83 kB)

Cykelstråk

Interpellation 2014/15:679 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:679 Cykelstråk av Nina Lundström (FP) till Statsrådet Anna Johansson (S) Byggandet av hållbara samhällen behöver omfatta gång-och cykeltrafikanter. Cykelstråk är också en viktig del i att utveckla besöksnäringen cykelturism. Arbetet med att komma i fatt Europas cykelturistländer pågår på

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:679 av Nina Lundström (FP) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Cykelstråk