Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 31 januari 2018

Nästa händelse: Justering 23 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2018-01-23
Trycklov: 2018-01-26
Betänkande 2017/18:UbU10
3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-30
Debatt i kammaren: 2018-01-31
4

Beslut

Beslut: 2018-01-31