Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 januari 2018

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Reservationer 15
Betänkande 2017/18:FöU4

Förslagspunkter

1. En generell förstärkning av informations- och cybersäkerheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 3,

2017/18:639 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:1133 av Edward Riedl (M),

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 7,

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 23 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 48.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Åtgärder för en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:3005 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 5,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 31 och

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 2 (M)

3. Översyn av de regelverk som styr kommunernas krav på informations- och cybersäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

4. Sanktioner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Samverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

6. Ny myndighet för cybersäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 6 (KD)

7. Säkerheten i nätverk, produkter och system

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2 och 4 samt

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

8. Förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 80,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 17 och

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)

9. Förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 2.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

10. Främjande av kunskap och kompetensutveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 4,

2017/18:353 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

11. Stärkt samarbete på EU-nivå och internationellt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 5,

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:353 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:431 av Robert Hannah (L),

2017/18:446 av Robert Hannah (L),

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 81,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 18 och

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 14 (M, C, L, KD)
Reservation 15 (SD)

12. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:213 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
12 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En generell förstärkning av informations- och cybersäkerheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 3,

2017/18:639 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:1133 av Edward Riedl (M),

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 7,

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 23 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 48.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Åtgärder för en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:3005 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 5,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 31 och

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 2 (M)

3. Översyn av de regelverk som styr kommunernas krav på informations- och cybersäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

4. Sanktioner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Samverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

6. Ny myndighet för cybersäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 6 (KD)

7. Säkerheten i nätverk, produkter och system

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2 och 4 samt

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

8. Förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 80,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 17 och

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)

9. Förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 2.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

10. Främjande av kunskap och kompetensutveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 4,

2017/18:353 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

11. Stärkt samarbete på EU-nivå och internationellt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 5,

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:353 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:431 av Robert Hannah (L),

2017/18:446 av Robert Hannah (L),

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 81,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 18 och

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 14 (M, C, L, KD)
Reservation 15 (SD)

12. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:213 till handlingarna.