Dokument & lagar (5 474 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:23 Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23 Datum och tid: 2018-03-20 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ersättningsrätt och insolvensrättCU17 Justering Motioner Föredragande: MK, RH 3. Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning CU19

2018-03-20 11:00:00

Betänkande 2017/18:CU8

Bifall till motioner med förslag om tillkännagivanden om barnäktenskap respektive polygama äktenskap. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 30
Justering: 2018-03-15 Debatt: 2018-03-21 Beslut: 2018-03-21

Betänkande 2017/18:CU8 (pdf, 953 kB)

Utskottsmöte 2017/18:22 Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22 Datum och tid: 2018-03-15 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU8 Justering Motioner Föredragande: MK 3. Planering och byggande m.m. CU16 Prel. justering Motioner Föredragande: SV, RB och IÅ 4. Räntetak

2018-03-15 09:30:00

Proposition 2017/18:167

Regeringens proposition 2017/18:167 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav Prop. 2017/18:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2018 Stefan Löfven Peter Eriksson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa förtydliganden av


Utskottsberedning: 2017/18:CU34
Sista motionsdag: 2018-03-29

Proposition 2017/18:167 (pdf, 473 kB)

Proposition 2017/18:129

Regeringens proposition 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning Prop. 2017/18:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2018 Stefan Löfven Peter Hultqvist Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det införs ett skriftlighetskrav


Utskottsberedning: 2017/18:CU36
Sista motionsdag: 2018-03-28

Proposition 2017/18:129 (pdf, 787 kB)

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21 Datum och tid: 2018-03-08 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ny järnvägstrafiklag CU12 Justering Prop. 2017/18:62 Föredragande: EH 3. Familjerätt CU8 Prel. justering Motioner Föredragande: MK 4. Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

2018-03-08 09:30:00

Omröstning 2017/18:CU9 Hyresrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU9 Hyresrätt, förslagspunkt 4 Hyresrätt Datum: 2018-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 71 0 12 SD 33 0 0 12 MP 18 0 0 7 C 0 18 0 4 V 0 0 17 4 L 0 16 0 3

2018-03-08

Omröstning 2017/18:CU9 Hyresrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU9 Hyresrätt, förslagspunkt 21 Hyresrätt Datum: 2018-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 71 0 0 12 SD 33 0 0 12 MP 19 0 0 6 C 0 18 0 4 V 17 0 0 4 L 0 0 16 3 KD 0

2018-03-08

Omröstning 2017/18:CU9 Hyresrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU9 Hyresrätt, förslagspunkt 20 Hyresrätt Datum: 2018-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 71 0 0 12 SD 0 33 0 12 MP 19 0 0 6 C 18 0 0 4 V 0 0 16 5 L 16 0 0 3 KD 14

2018-03-08

Omröstning 2017/18:CU9 Hyresrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU9 Hyresrätt, förslagspunkt 12 Hyresrätt Datum: 2018-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 71 0 0 12 SD 0 33 0 12 MP 19 0 0 6 C 18 0 0 4 V 17 0 0 4 L 16 0 0 3 KD 14

2018-03-08

Skrivelse 2017/18:134

Regeringens skrivelse 2017/18:134 Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av Skr. bruksvärdessystemet 2017/18:134 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 mars 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas regeringens


Utskottsberedning: 2017/18:CU23 Sista motionsdag: 2018-03-23

Skrivelse 2017/18:134 (pdf, 1363 kB)

Proposition 2017/18:135

Regeringens proposition 2017/18:135 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten Prop. 2017/18:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 mars 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Rikets höjdsystem 2000 RH


Utskottsberedning: 2017/18:CU22
Sista motionsdag: 2018-03-21

Proposition 2017/18:135 (pdf, 742 kB)

Proposition 2017/18:121

Modernare adoptionsregler Regeringens proposition 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Prop. 2017/18:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 mars 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en modernisering


Utskottsberedning: 2017/18:CU14
Sista motionsdag: 2018-03-21

Proposition 2017/18:121 (pdf, 1660 kB)

Omröstning 2017/18:CU10 Konsumenträtt

Votering: betänkande 2017/18:CU10 Konsumenträtt, förslagspunkt 4 Konsumenträtt Datum: 2018-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 72 0 0 11 SD 1 38 0 6 MP 19 0 0 6 C 16 0 0 6 V 16 0 0 5 L 13 0 0 6 KD

2018-03-01

Omröstning 2017/18:CU10 Konsumenträtt

Votering: betänkande 2017/18:CU10 Konsumenträtt, förslagspunkt 3 Konsumenträtt Datum: 2018-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 72 0 0 11 SD 39 0 0 6 MP 19 0 0 6 C 16 0 0 6 V 1 15 0 5 L 13 0 0 6 KD

2018-03-01

Omröstning 2017/18:CU10 Konsumenträtt

Votering: betänkande 2017/18:CU10 Konsumenträtt, förslagspunkt 2 Konsumenträtt Datum: 2018-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 72 0 0 11 SD 39 0 0 6 MP 19 0 0 6 C 0 16 0 6 V 16 0 0 5 L 13 0 0 6 KD

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:166

Riksdagsskrivelse 2017/18:166 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:166 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:166 (pdf, 54 kB)

Proposition 2017/18:133

Regeringens proposition 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av Prop. lagar inom Miljö- och energidepartementets 2017/18:133 verksamhetsområde Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 mars 2018 Stefan Löfven Karolina Skog Miljö- och energidepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:CU21
Sista motionsdag: 2018-03-16

Proposition 2017/18:133 (pdf, 1823 kB)

Proposition 2017/18:132

Regeringens proposition 2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner Prop. 2017/18:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2018 Stefan Löfven Peter Eriksson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Arbetet med att ta fram grundkartor, detaljplaner


Utskottsberedning: 2017/18:CU28
Sista motionsdag: 2018-03-15

Proposition 2017/18:132 (pdf, 291 kB)

Betänkande 2017/18:CU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om framför allt hyresrätt, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet.

Motionerna handlar bland annat om systemet för hyressättning, presumtionshyror, andrahandsuthyrning, hyresstatistik och hyresrättsregister, främjande av kooperativ hyresrätt, bostadsrättsregister, ombildning till bostadsrätt och främjande av ägarlägenheter.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 28
Justering: 2018-02-27 Debatt: 2018-03-08 Beslut: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:CU9 (pdf, 936 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hyresrätt