Dokument & lagar (231 träffar)

Interpellation 2007/08:513 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 13 mars Interpellation 2007/08:513 Rehabiliteringskedjan och jämställdheten av Siw Wittgren-Ahl (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Närmare 20 procent av kvinnorna i förvärvsaktiv ålder är i dag långtidssjukskrivna eller uppbär sjuk- och aktivitetsersättning. Den motsvarande

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:499 av Olsson, Lena (v)

den 12 mars Interpellation 2007/08:499 Försäkringskassans försämrade service på landsbygden av Lena Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I och med budgetpropositionen för 2008 sparar regeringen 1 miljard kronor på Försäkringskassans förvaltningsanslag jämfört med

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans försämrade service på landsbygden

Interpellation 2007/08:494 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 12 mars Interpellation 2007/08:494 Utredning av helhetssyn och arbetslivstrygghet av Gunvor G Ericson (mp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Allt fler människor hamnar utanför trygghetssystemen. Många bollas runt mellan arbetsförmedling, sjukförsäkring och socialtjänstens

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utredning av helhetssyn och arbetslivstrygghet

Interpellation 2007/08:474 av Omanovic, Jasenko (s)

den 7 mars Interpellation 2007/08:474 Rehabiliteringskedja av Jasenko Omanovic (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen planerar att vid halvårsskiftet genomföra en reform i sjukförsäkringen som kommer att ändra sjukförsäkringssystemet från grunden. Förändringen omfattar

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:909 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 mars Fråga 2007/08:909 Personliga handläggare vid Försäkringskassan av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I och med den pågående omorganiseringen av Försäkringskassan inrättas så kallade personliga handläggare som ska jobba med sjukförsäkringsärenden.

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:467 Remissinstansernas kritik mot rehabiliteringskedjan av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:466 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:466 Utsorteringskedjan och jämställdheten av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsorteringskedjan och jämställdheten

Interpellation 2007/08:465 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:465 Utsorteringskedjan och försörjningsstöd av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsorteringskedjan och försörjningsstöd

Skriftlig fråga 2007/08:879 av Svantesson, Elisabeth (m)

den 29 februari Fråga 2007/08:879 Samordning av de nordiska trygghetssystemen av Elisabeth Svantesson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Arbetsmarknaden i Norden är ur många aspekter integrerad och arbetskraftens rörlighet mellan de olika länderna är stor. Det finns i dag

Inlämnad: 2008-02-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:454 av Green, Monica (s)

den 28 februari Interpellation 2007/08:454 Bostadstillägg för pensionärer av Monica Green (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) Under de föregående åren med en socialdemokratisk regering gjordes flera viktiga reformer som hade och har stor betydelse för pensionärerna i vårt land. När

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadstillägg för pensionärer

Skriftlig fråga 2007/08:859 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 26 februari Fråga 2007/08:859 Jämställdheten i sjukförsäkringen av Siw Wittgren-Ahl (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) Regeringen vill införa nya regler för sjukförsäkringen redan till den 1 juli 2008. I Göteborgs stad fanns det, i september 2007,

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:784 av Westerholm, Barbro (fp)

den 15 februari Fråga 2007/08:784 Försäkringskassans handläggning av bostadstillägg till pensionärer av Barbro Westerholm (fp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) För närvarande har Försäkringskassan ca 40 000 ärenden om bostadstillägg till pensionärer (BTP) i balans. Det

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:361 av Björck, Patrik (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:361 Försämring av anställningsskyddet för sjuka av Patrik Björck (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringens förslag om att sjukas arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter sex månader kommer att slå hårt mot anställningsskyddet.

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:674 av Westerholm, Barbro (fp)

den 30 januari Fråga 2007/08:674 Kvaliteten på Försäkringskassans arbete av Barbro Westerholm (fp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Försäkringskassan genomför nu besparingar på 50 miljoner kronor. För huvudkontorets del innebär dessa besparingar att ca 20 procent av personalen

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:340 av Björck, Patrik (s)

den 25 januari Interpellation 2007/08:340 Förbud mot kompletterande sjukförsäkringar av Patrik Björck (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen har nu utvidgat sitt tidigare så kritiserade förslag att förhindra försäkringslösningar vid sjukdom till att inte gälla bara

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:645 av Oskarsson, Christina (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:645 Trafikförsäkringen av Christina Oskarsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Från den 1 juli 2007 införde den borgerliga regeringen en extra skatt på trafikförsäkringspremier och trafikförsäkringsavgifter – en skatt som har inneburit att

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:620 av Axelsson, Lennart (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:620 Ideellt arbete vid sjukpenning och partiell sjuk- och aktivitetsersättning av Lennart Axelsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Det är viktigt att människor erbjuds möjligheter att komma tillbaka till ett aktivt liv med meningsfull sysselsättning

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:616 av Olovsson, Fredrik (s)

den 23 januari Fråga 2007/08:616 Myndighet för granskning av Försäkringskassan av Fredrik Olovsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen förefaller vilja stärka kontroll och granskning av Försäkringskassan och utbetalningar från socialförsäkringarna. En utredning

Inlämnad: 2008-01-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:315 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 januari Interpellation 2007/08:315 Försäkringskassans trovärdighet av Peter Hultqvist (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Försäkringskassan har under de senaste åren utsatts för hård kritik när det gäller bedömningen av försäkrade. Det hör samman med bland annat en

Inlämnad: 2008-01-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans trovärdighet

Interpellation 2007/08:312 av Kvarnström, Kurt (s)

den 16 januari Interpellation 2007/08:312 Försäkringskassan och deltidssjuka av Kurt Kvarnström (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Många människor känner i dag stor oro för alla förändringar i våra olika försäkringar. Jag konstaterar också att behandlande läkare i olika

Inlämnad: 2008-01-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassan och deltidssjuka