Dokument & lagar (9 658 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-02-15 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18 Datum och tid: 2018-02-15 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jord bruks- och fiskeråd den 19 februari 2018 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Svenska ordförandeskapet

2018-02-15 08:00:00

Motion 2017/18:3986 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3986 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:87 Åsnens nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogen i Åsnens nationalpark ska kunna skötas i enlighet med gällande lagstiftning,


Utskottsberedning: 2017/18:MJU14

Motion 2017/18:3986 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3986 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 66 kB)

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-02-01 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17 Datum och tid: 2018-02-01 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att ingå ett protokoll för genomförande

2018-02-01 08:00:00

Omröstning 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård

Votering: betänkande 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård, förslagspunkt 1 Jakt och viltvård Datum: 2018-01-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 0 77 0 6 SD 0 37 0 8 MP 23 0 0 1 C 0 19 0 3 V 19 0 0 2 L 18 0 0 1 KD 0 0 15 1 - 1 3 0 2 Totalt 166 136 15 32 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-31

Omröstning 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård

Votering: betänkande 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård, förslagspunkt 5 Jakt och viltvård Datum: 2018-01-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M, SD, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 0 77 0 6 SD 0 37 0 8 MP 23 0 0 1 C 0 19 0 3 V 19 0 0 2 L 18 0 0 1 KD 15 0 0 1 - 1 3 0 2 Totalt 181 136 0 32 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-31

Omröstning 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård

Votering: betänkande 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård, förslagspunkt 4 Jakt och viltvård Datum: 2018-01-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 0 77 0 6 SD 0 37 0 8 MP 23 0 0 1 C 19 0 0 3 V 19 0 0 2 L 18 0 0 1 KD 15 0 0 1 - 1 3 0 2 Totalt 200 117 0 32 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-31

Omröstning 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård

Votering: betänkande 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård, förslagspunkt 2 Jakt och viltvård Datum: 2018-01-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 77 0 0 6 SD 0 37 0 8 MP 23 0 0 1 C 19 0 0 3 V 19 0 0 2 L 18 0 0 1 KD 0 15 0 1 - 1 3 0 2 Totalt 262 55 0 32 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-31

Utskottsmöte 2017/18:16 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16 Datum och tid: 2018-01-30 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Biologisk mångfald (MJU10) Beredning Motioner Föredragande: HR 3. Fiskeripolitik (MJU13) Beredning Motioner Föredragande:

2018-01-30 11:00:00

Proposition 2017/18:87

Regeringens proposition 2017/18:87 Åsnens nationalpark Prop. 2017/18:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU14
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-02-14

Proposition 2017/18:87 (pdf, 1400 kB)

Utskottsmöte 2017/18:15 Torsdag 2018-01-25 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum och tid: 2018-01-25 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruks- och fiskeråd den 29 januari 2018 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Information om avslutat estniskt

2018-01-25 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2018-01-25 TID 08.00 – 8.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd den 29 januari 2018 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet

2018-01-25

Betänkande 2017/18:MJU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om jakt- och viltvård. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt gällande regler. Motionerna handlar bland annat om stödutfodring av klövvilt, jaktmedel, ansvaret för det allmänna uppdraget och vissa jaktfrågor.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Justering: 2018-01-23 Debatt: 2018-01-31 Beslut: 2018-01-31

Betänkande 2017/18:MJU8 (pdf, 371 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Utskottsmöte 2017/18:14 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14 Datum och tid: 2018-01-23 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Jakt och viltvård (MJU8) Justering Motioner Föredragande: IÅ 3. Vattenvård (MJU11) Beredning Motioner Föredragande:

2018-01-23 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2018-01-23 TID 11.00 – 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2017/18:12 och 13. 2 Jakt och viltvård (MJU8) Utskottet fortsatte behandling

2018-01-23

Betänkande 2017/18:MJU26


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-20 Beslut: 2018-06-20

Betänkande 2017/18:MJU23


Beredning: 2018-04-17 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-15 Beslut: 2018-05-16

Betänkande 2017/18:MJU21


Beredning: 2018-04-10 Justering: 2018-04-19 Debatt: 2018-04-25 Beslut: 2018-04-25

Betänkande 2017/18:MJU20


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-15 Debatt: 2018-05-23 Beslut: 2018-05-23

Betänkande 2017/18:MJU27


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:MJU25


Beredning: 2018-05-22 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14