Dokument & lagar (9 592 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:15 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid: 2018-01-23 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Jakt och viltvård (MJU8) Beredning Motioner Föredragande: IÅ 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen den 25 januari 2018 kl. 08.00 Bilagor Punkt 1:

2018-01-23 11:00:00

Yttrande 2017/18:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2017/18:MJU3y Kommissionens arbetsprogram 2018 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 november 2017 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2018. I yttrandet lämnar miljö- och jordbruksutskottet

2017-11-22

Yttrande 2017/18:MJU3y (pdf, 144 kB)

Utskottsmöte 2017/18:10 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10 Datum och tid: 2017-11-21 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet (MJU7) Justering Prop 2017/18:25 Föredragande: AS 3. Kommissionens

2017-11-21 11:00:00

Betänkande 2017/18:MJU7

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-21 Debatt: 2017-11-29 Beslut: 2017-11-29

Betänkande 2017/18:MJU7 (pdf, 405 kB)

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum och tid: 2017-11-16 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets

2017-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:8 Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum och tid: 2017-11-14 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1) Beredning Prop 2017/18:1 och motioner Föredragande: HR och NL 2. Kommissionens arbetsprogram

2017-11-14 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-14 TID 11.00 – 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1) Utskottet behandlade proposition 2017/18:1 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Kommissionens

2017-11-14

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-11-09 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum och tid: 2017-11-09 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Lantbrukarnas Riksförbund 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2) Beredning Prop

2017-11-09 10:00:00

Omröstning 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Votering: betänkande 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC, förslagspunkt 4 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC Datum: 2017-11-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 1 0 13 M 0 74 0 9 SD 38 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 17 0 5 V 17 0 0 4 L 0 16 0 3 KD 0 14 0 2 - 2 0 0 2 Totalt 179 122 0 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-08

Omröstning 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Votering: betänkande 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC, förslagspunkt 3 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC Datum: 2017-11-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 13 M 74 0 0 9 SD 38 0 0 8 MP 0 23 0 2 C 17 0 0 5 V 0 17 0 4 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 2 0 0 2 Totalt 161 140 0 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-08

Omröstning 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Votering: betänkande 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC, förslagspunkt 2 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC Datum: 2017-11-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 13 M 74 0 0 9 SD 38 0 0 8 MP 0 23 0 2 C 17 0 0 5 V 0 17 0 4 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 2 0 0 2 Totalt 161 140 0 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:31

Riksdagsskrivelse 2017/18:31 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:31 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:31 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2017/18:MJU13


Beredning: 2018-01-30 Justering: 2018-03-01

Betänkande 2017/18:MJU12


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:MJU11


Beredning: 2018-01-23 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:MJU10


Beredning: 2018-01-30 Justering: 2018-02-27

Betänkande 2017/18:MJU9


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-27

Betänkande 2017/18:MJU6

Regeringen vill göra ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna är en anpassning till EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Bland annat innebär ändringen två saker för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. Dels föreslås ändrade definitioner av vad som är avfall och restprodukter som får användas till biodrivmedel, dels ändras kraven när det gäller minskningen av växthusgasutsläpp.

Regeringen föreslår även ett mål om hur stor andelen avancerade biodrivmedel ska vara år 2020: Minst 0,5 procent av de 10 procentenheter som utgör förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen riktade dock två tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen att dels göra en analys av konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel, dels verka för långsiktiga villkor för biodrivmedel.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2017-10-26 Debatt: 2017-11-08 Beslut: 2017-11-08

Betänkande 2017/18:MJU6 (pdf, 2531 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Yttrande 2017/18:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2017/18:MJU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 september 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över iakttagelserna om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2017-10-27

Yttrande 2017/18:MJU2y (pdf, 131 kB)

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6 Datum och tid: 2017-10-26 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC (MJU6) Justering Proposition 2016/17:217, motion och yttrande från

2017-10-26 10:00:00