Dokument & lagar (5 437 träffar)

Proposition 2017/18:111

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning Regeringens proposition 2017/18:111 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s Prop. dataskyddsförordning 2017/18:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon (Justitiedepartementet) Propositionens

2018-02-20

Proposition 2017/18:111 (pdf, 2415 kB)

Betänkande 2017/18:CU39


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU38


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU37


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU36


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU35


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU34


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU33


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU32


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-11 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU31


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU30


Beredning: 2018-03-27 Justering: 2018-04-17 Debatt: 2018-04-26 Beslut: 2018-04-26

Betänkande 2017/18:CU29


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-11 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU28


Beredning: 2018-04-10 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-17 Beslut: 2018-05-17

Betänkande 2017/18:CU27


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-15 Debatt: 2018-06-07 Beslut: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:CU25


Beredning: 2018-04-17 Justering: 2018-05-17 Debatt: 2018-05-22 Beslut: 2018-05-23

Betänkande 2017/18:CU24


Beredning: 2018-04-12 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-02 Beslut: 2018-05-02

Betänkande 2017/18:CU23


Beredning: 2018-04-12 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-17 Beslut: 2018-05-17

Betänkande 2017/18:CU22


Beredning: 2018-04-10 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-17 Beslut: 2018-05-17

Betänkande 2017/18:CU21


Beredning: 2018-03-20 Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:CU20


Beredning: 2018-03-15 Justering: 2018-04-12 Debatt: 2018-05-02 Beslut: 2018-05-02