Pavel Gamov()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency Skåne County South, Bench 295
Born 1989
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865966
Email pavel.gamov[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • Election Review Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • Election Review Board

  • Member 2015-02-18 –

Said and done

Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet till internationell flyktinghjälp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:UU15 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 125 kB)

Fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2016/17:1741 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1741 av Pavel Gamov (SD) Fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till och planera för fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tågsträckan


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1741 av Pavel Gamov (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1741 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 56 kB)

Fler postombud på landsbygden

Motion 2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD) Fler postombud på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka antalet postombud på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Postens service har under det senaste


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 55 kB)

Inrättande av författningsdomstol

Motion 2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD) Inrättande av författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en svensk författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är idag ett av få länder i


Utskottsberedning: 2017/18:KU36

Motion 2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 55 kB)

En effektiv licenshantering

Motion 2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD) En effektiv licenshantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ifrån Polismyndigheten ansvaret för vapenlicenser och flytta detta till en ny myndighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 58 kB)

Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna

Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD) Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en långsiktig plan för finansiering och ansvarsfördelning


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Burma/Myanmar

Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD) Burma/Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar (Burma) och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UU15

Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Fredsprocessen i Mellanöstern

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:UU2 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Minoriteters situation i Irak och Syrien

Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) Minoriteters situation i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära och kulturella värden som håller på att gå förlorade


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 1 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna,


Utskottsberedning: 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)