Pavel Gamov

Tidigare riksdagsledamot

Constituency Skåne County South
Born 1989

Current assignments

  • Election Review Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Member 2015-02-18 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot EU-nämnden 14-. Suppleant utrikesutskottet 14-. Ledamot Valprövningsnämnden 15-.

Said and done

Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet till internationell flyktinghjälp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:UU15 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 125 kB)

Fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2016/17:1741 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1741 av Pavel Gamov SD Fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till och planera för fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1741 av Pavel Gamov (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1741 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 56 kB)

Fler postombud på landsbygden

Motion 2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1740 av Pavel Gamov SD Fler postombud på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka antalet postombud på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Postens service har under det senaste dryga decenniet kraftigt


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 55 kB)

Inrättande av författningsdomstol

Motion 2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1742 av Pavel Gamov SD Inrättande av författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en svensk författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är idag ett av få länder i västvärlden som saknar


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 55 kB)

En effektiv licenshantering

Motion 2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1739 av Pavel Gamov SD En effektiv licenshantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ifrån Polismyndigheten ansvaret för vapenlicenser och flytta detta till en ny myndighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 58 kB)

Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna

Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. SD Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en långsiktig plan för finansiering och ansvarsfördelning


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Burma/Myanmar

Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. SD Burma/Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar Burma och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:UU15

Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Fredsprocessen i Mellanöstern

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:UU2 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Minoriteters situation i Irak och Syrien

Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. SD Minoriteters situation i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära och kulturella värden som håller på att gå förlorade i inbördeskrigens


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)