Seminarium: 50-årsjubileet av 1974 års regeringsform

Öppet seminarium 6 mars 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Riksdagen högtidlighåller 50-årsjubileet av 1974 års regeringsform.

Den 6 mars 2024, på dagen 50 år sedan Sverige fick en ny regeringsform, anordnar talmannen och konstitutionsutskottet ett högtidsseminarium för särskilt inbjudna gäster. Seminariet äger rum i närvaro av H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan.

Riksbankens jubileumsfond har låtit framställa en bok med anledning av jubileet. Boken som har titeln En författning i tiden – Regeringsformen under 50 år, är en forskarantologi. Vid seminariet kommer flera av bokens författare att presentera delar av bokens innehåll. Programmet innehåller även ett panelsamtal med tidigare riksdagsledamöter samt reflektioner från konstitutionsutskottets ordförande och justitieministern.

Boken finns tillgänglig för nedladdning här:
Beställ och ladda ner – övriga trycksaker

Läs mer om regeringsformen 50 år på riksdagens webbplats.

Regeringsformen 50 år